Mere om Jazzcentret

 Center for Dansk Jazzhistorie blev startet i foråret i december 2006 af en gruppe studerende og ansatte ved Aalborg Universitet. Målet var at sætte større forskningsmæssig fokus på dansk jazz, samt udbrede kendskabet til såvel musikken som den kultur den er en del af. Ideen om CDJ skal ses som en videreførelse af Arnvid Meyers og Erik Wiedemanns pionerarbejde med Det Danske Jazzcenter i Rønnede og Arkiv for Dansk Jazzhistorie, sådan som Finn Slumstrup redegjorde for i sin festtale ved CDJ’s officielleIle åbning d. 16. maj 2008 satte forfatteren Finn Slumstrup det nye jazzcenter ind i en historisk sammenhæng; hans tale kan læses i sin helhed downloades som PDF.

Center for Dansk Jazzhistorie i Aalborg rummer en af Europas største og fineste jazzsamlinger med plader, CD’er, film, videoer, lydbånd, litteratur, tidsskrifter, udklipsarkiver og memorabilia. På jazzcentret forskes der i dansk jazzhistorie og ligesom der publiceres bøger om emnet; endvidere fungerer centret som levende nationalt jazzarkiv, der er åbent for forskere og andre med interesse i dansk jazz.

Jazzcentret er ramme for en række aktiviteter for publikum, bl.a. mindre koncerter, jazztalks med lokale og gæstende musikere, pladeaftener, foredrag, filmforevisninger og radiobiograf. Arrangementer offentliggøres på jazzcentrets egen hjemmeside og VisitAalborgs aktivitetskalender.

CDJ blev etableret i 2006 som en del af Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet, men har siden 1. januar 2016 fået selvstændig status som en ikke-erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse. AAU bidrager til jazzcentrets virksomhed ligesom sponsorforeningen ”Center for Dansk Jazzhistoriers Venner”.