Ahrensbach

Ahrensbach

Dansk Jazzbibliografi (PDF)

En fortegnelse over litteratur om dansk jazz

Dansk Jazzbibliografi er lavet af Stig Ahrensbach i 1974 og rummer godt 600 annoterede indførelser omfattende litteratur om dansk jazz i danske bøger og periodica. De optagne bøger og artikler skulle med Ahrensbachs egne ord "give et indtryk af dansk jazz fra starten til i dag, dvs. fra ca. 1918 til april 1974". Dansk Jazzbibliografi er publiceret i sin helhed med tilladelse fra Ahrensbach's arvinger.

Kildehenvisningerne i Dansk Jazzbibliografi er nødvendigvis ikke at finde i CDJ arkiv.

 

 

 

Form, indhold, opstilling

Bibliografien har i overvejende grad karakter af en periodica-indeks, idet det boglige materiale om dansk jazz er yderst begrænset.

 

Ad. den enkelte indførelse: Foruden artiklens (bogens) titel og evt. undertitel, oplyses forfatter/signatur (usignerede artikler er mærket Us.). Desuden oplyses, om der i artiklen forekommer foto(s) af danske musikere eller andre personer med tilknytning til dansk jazz. Til sidst følger for artiklernes vedkommende periodicaets navn, nummer og år.

 

Bibliografiens materiale er, foruden bøger, hentet fra 16 danske periodica (opført på side 4). Samtlige periodica forefindes på Det Kongelige Bibliotek

 

Bibliografien omfatter ikke avisartikler.

 

Forruden de i bibliografien indekserede periodica, har jeg gennemset en række skrifter om jazz, hvis indhold imidlertid, efter mit skøn, har været af for begrænset interesse til optagelse i denne sammenhæng — det gælder f.eks. enkelte medlemsblade fra jazzklubber.

 

Ved siden af det objektive kriterium: om den enkelte artikel behandlede dansk jazz, har der til grund for udvælgelsen ligget et personligt skøn, mht. om artiklen var af mere end blot dagsaktuel interesse. Med et så broget materiale for hånden, som de danske jazztidsskrifter må siges at udgøre, vil der givetvis forekomme inkonsekvenser i udvælgelsen, men som princip har jeg hellere taget for meget end for lidt med.

 

Endelig vedrørende indholdet: Jeg har ved udvælgelsen af det ældre stof ikke skelet til, at vi med nutidens øjne må betragte meget af det, man dengang kaldte jazz, som ren underholdningsmusik/dansemusik. Det er min opfattelse, at også dette stof kan have interesse ved et studium af jazzens udvikling og vilkår i Danmark. -

 

Ad. opstillingen: Bibliografien består af 8 afsnit (se nærmere nedenfor) + et person— og sagregister (angående dette: se under Person- og sagregister). Med undtagelse af afsnittet “Personalia” er opstillingen kronologisk efter bogens/artiklens publiceringstidspunkt. Kun i enkelte tilfælde, i forbindelse med artikelserier, er kronologien brudt en smule. Bemærk: Der henvises kun fra en indførelse til en anden, når disse ikke står lige under hinanden!!

 

 

 

De enkelte afsnit

 

Ad. 1. afsnit: Bøger om dansk jazz:

Herunder findes ikke bøger på dansk, der ikke omtaler dansk jazz. Således vil man forgæves søge den første bog om jazz på dansk: Bibliotekar C. F. Hansens “Jazz - Tidens Toner - Tidens Rytmer” fra 1929 (se dog ad. afsnit 7).

 

Ad. 2. afsnit: Diskografier:

Opstillet kronologisk efter udgivelsesår (dækker dansk jazz).

 

Ad 3. afsnit: Oversigtsartikler:

I dette afsnit har jeg samlet nogle artikler, der omtaler eller gør status over en kortere eller længere periode af dansk jazz.

 

Ad. 4. afsnit: Almen del:

Heri vil man kunne følge den debat, der har fundet og vel stadig finder sted, om kritikkens forhold til musikken. Desuden artikler om avantgarden, om jazzens kår i massemedierne, om uddannelse og undervisning, om de forskellige teorier om swing etc.etc. -

 

Ad 5. afsnit: Jazzens institutioner:

Et afsnit, der belyser jazzens tilknytning til foreninger og klubber, samt dens udfoldelse i jazzhuse og ved stævner i indlandet.

 

Ad. 6. afsnit: Anmeldelser af koncerter etc.:

Heri vil man finde anmeldelser af koncerter med deltagelse af danske musikere, omtaler af udenlandske festivaler med dansk deltagelse og af danske stævner, der ikke har institutionspræg. Endvidere anmeldelser af amatørkonkurrencer o.lign. samt af plader, der ikke indgår i de normale anmeldelsesrubrikker.

 

Ad 7. afsnit: Litteraturanmeldelser:

Afsnittet indeholder såvel anmeldelser af bøger, der er optaget i bibliografien, som af bøger på dansk om jazz i almindelighed eller om uden1andsle kunstnere.

 

Ad. 8. afsnit: Personalia:

Alfabetisk opstilling!! Afsnittet indeholder biografiske artikler, interview samt andre artikler, der har tilknytning til en eller flere personer inden for jazzen. Bemærk at også omtaler af orkestre findes i dette afsnit.

 

 

 

Indekserede periodica

 

Opstillingen er kronologisk efter dato for publicering af første nummer.

 

Forum. Tidsskrift for Musik og Teater, Film, Ballet, Plastik. Udkom: 1933—41.
Jazzavisen. Udkom: 1934. Fortsat som
Jazz. Udkom: 1934—38. Fortsat som
Jazz og Film. Udkom: 1938. Fortsat som
Musik og Film. Udkom 1938.
h.o.t. Udkom: 1934—35.
Jazzrevy. Udkom: 1935—36, 1941—42. Fortsat som
Musikrevue. Udkom: 1954—61. Fortsat som
Jazzrevy. Udkom: 1961—70. Fortsat som
Musikrevue. Udkom: 1970-72.
Ekko. Udkom: 1937—38.
Jazzreports. Udkom: 1941—43.
Musik—Amatøren. Udkom: 1942—46. Fortsat som
Toner og Rytme. Udkom: 1947—49.
Musik Dans Film Varieté. Udkom: 1942.
Tribune. Udkom: 1945. Fortsat som
Jazzinformation. Udkom: 1946.
Jazzinformation. Udkom: 1950. (Ingen forbindelse med ovenstående).
Jazz Parade. Medlemsblad udgivet at Hot Club. Udkom: 1950 - 52.(Senere årgange ikke tilgængelige, da de havde intern karakter).
Jazz Circle. Udkom: 1956. (Kun to numre).
Jazzårbogen. Udkom: 1957 - 61.
Jazzbladet. Nordisk jazz-forum. Udkom: 1957 - 61.
MM. Udkom: 1970-1989. Sidst gennemsete nr.; 1, 1974: (Bladet hed tidligere Jazz i Reprisen og Jazz mm, men på grund af, at de tidligere årgange var duplikerede, er bladet ikke tilgængeligt fra før 1970).

Endvidere er der anvendt enkelte årgange at Hvem - Hvad - Hvor.

 

 

 

Bøger om dansk jazz

 

1) Jazz. Dens Udvikling, Former og Udøvere. Af Martin Goldstein og Victor Skaarup. København, Frederik E. Pedersens Forlag, 1934. 139 sider, illustreret.

- Heri syv sider om dansk jazz. Nærmest en opremsning af de danske kapelmestre og deres orkestre og spillestil. I øvrigt kun sporadisk relevant.

e 348).

 

2) Söby, Olaf: Jazz kontra europæisk Musikkultur. København, Levin & Munksgaard

1935. 96 sider.

- Et kampskrift mod jazzen på baggrund af en avisdebat, startet af Jacob Paludan i Dagens Nyheder 6. april 1933. Bogen er præget af udtalte racefordomme og forskrækkelse over jazzens livs- og kropsglæde. Træk af nazistisk “renhedsdyrkelse”. Interessant som bevis på de stærke reaktioner, jazzen kunne fremkalde. Først i bogen er debatindlæggene fra aviserne aftrykt.

 

3) Lington, Otto: Jazz skal der til. København, Carl Allers Bogforlag, 1941. 123 sider, illustreret.

- Bogen er i højere grad et billede af forlystelsesbranchen i København fra 1918 til 1941 end en seriøs behandling af jazzens fremvækst og kår i samme periode her i landet. Den er imidlertid underholdende og livligt fortalt, med mange udtalelser og fotos af banebryderne inden for den ny dansemusik/jazzen i Danmark.

-(se 349).

 

4) Nielsen, Mogens Holmegaard: Dansk Jazz-Album. Aarhus, Etala Musikforlag, 19?

80 sider, illustreret.

— En præsentation af en række betydelige kunstnere inden for den danske jazz: Indledning af magister Johannes Nørgaard, der bringer et kort vue over historien om dansk jazz. I hovedafsnittet fotos af de biograferede kunstnere. Har i øvrigt (som nedennævnte) mere karakter af et blad end af en bog.

 

5) Nielsen, Mogens Holmegaard: Hvad med Jazz’en —? Jazz-Enquete med Tegninger af Troels Marstrand. Aarhus, Etala Musikforlag, 1945. 56 sider, illustreret

- En samling af udtalelser om jazzens tilstand og i fremtiden, fremsat af kendte personer inden for musiklivet. Portrætter af. De enkelte bidragydere. (Se 350).

 

6) Jazzens Hvem—Hvad—Hvor. 1. udgave. København, Politikens Forlag, 1953. 384 sider, illustreret.

Heri biografier af danske jazzmusikere med fotos.

 

7) Jazzens Hvem—Hvad—Hvor. 2. udgave. København, Politikens Forlag, 1962. 392

sider, illustreret.

- Heri biografier af danske jazzmusikere med fotos.

 

8) Mathisen, Leo. Biografi, skrevet af Birger Jørgensen. København, Chr. Erichsens Forlag, 1962. 76 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).

- Indeholder diskografi og bibliografi.

(Se 363).

 

9) Moseholm, Erik. Biografi, skrevet af Jens Schoustrup Thomsen. København, -

Chr. Erichsens Forlag, 1962. 64 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).

- Indeholder diskografi.

(se 364).

 

10) Papa Bue. Biografi, skrevet at’ Ole Bendix. København, Chr. Erichsens Forlag,

1962. 71 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).

- Indeholder diskografi.

(Se 364).

 

11) Schiöpffe William. Biografi skrevet af Erik Moseholm. København, Chr. Erichsens Forlag, 1962. 61 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).

- Indeholder diskografi og bibliografi.

(Se 364).

 

12) Asmussen, Svend. Biografi skrevet af Bent Henius. København, Chr. Erichsens Forlag, 1963. 79 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).

- Indeholder diskografi.

(Se 365).

 

13) Henrichsen, Børge Roger. Biograf i skrevet af Birger Jørgensen. København, Chr. Erichsens Forlag, 1963. 79 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).

- Indeholder diskografi.

(Se 365).

 

14) Henrichsen, Børge Roger. Af jazzens billedbog. Fotos af Jan Persson. København, Palle Fogtdal, 1965. 76 sider, illustreret.

- Fotos af musikere, der har spillet i Danmark fra okt. 1964 til okt. 1965, med ledsagende tekst. Indeholder foruden fotos af en række udenlandske kunstnere også billeder af danske musikere. Den ledsagende tekst er holdt i en personlig og impressionistisk tone. Tillæg: Oversigt over årenes danske jazzmusikere i perioden 1957 til 1965.

(Se 368).

 

15) Musikkens Hvem—Hvad—Hvor: Jazz. København, Politikens Forlag, 1969. 3. udgave, 488 sider, illustreret.

— Heri biografier over danske jazzmusikere i særskilt afsnit. Endvidere diskografi over indspilninger med danske musikere i ind- og udland fra 1945 til 1969.

(Se 372).

Diskografier

 

16) Møller, Børge J C. Dansk Jazzdiscography. København, Artum Musikforlag, 1945. 94 sider.

- Fortegnelse over jazzplader indspillet i Danmark fra start til og med 1944. Inddeling: De ældste jazzplader - store orkestre - små ensembler - sang. Indenfor grupperne er opstillingen kronologisk. Grundig indholdsfortegnelse.

(Se 351 og 352).

 

17) Dansk jazzdiskografi 1945—58.

- Fortsættelse af Børge J.C. Møllers diskografi ved Erik Wiedemann. Jazzårbogen 1958 side 71—84.

 

18) Dansk jazzdiskografi 1958—59.

- Erik Wiedemann. Jazzårbogen 1959 side 102—105.

 

19) Dansk jazzdiskografi 1959—60.

- Erik Wiedemann. Jazzårbogen 1960 side 91—96.

 

20) Dansk jazzdiskografi 1960—61.

- Erik Wiedemann. Jazzårbogen 1961 side 91—95.

 

Musikkens Hvem-Hvad-Hvor: Jazz. Se 15).

 

21) Dansk Jazz Diskografi.

- 1970-tilføjelser til diskografien i Musikkens Hvem-Hvad-Hvor; Jazz. Hvem-Hvad-Hvor 1971 side 424.

 

22) Dansk Jazz Diskografi.

- Supplement til den danske jazzdiskografi 1945—69 i Musikkens Hvem-Hvad-Hvor Jazz.

- Indeholder danske LP’er og udenlandske LP’er med dansk medvirken efter 1. oktober 1969. Ved Jeppe Hansen. Hvem-Hvad-Hvor 1972 side 451.

 

 

 

 

Oversigtsartikler

 

23 10 Aars Jazz i Danmark. Status over Jazzmusikken i Danmark.

- Af Vilfred Kjær, som anser Danmark for at være placeret på 2. pladsen, hvad angår jazzens kvalitet (i Europa). Hot 4-34

 

24 En Jazzmands Nytaarsbetragtninger.

- Af Winstrup Olesen, der gør status for året 1934. Jazz 10—34.

 

25 Jazzens Barndom i Danmark.

- Første artikel i en serie, hvor Kai Ewans beretter om jazzens pionertid i Danmark. Fotos af de første orkestre herhjemme. Jazzrevy 3-35.

 

26 Jazzens Barndom i Danmark.

- Artikel nr. 2 af Kai Ewans. Fotos bl.a. af det orkester, der fik størst indflydelse på jazzens udvikling herhjemme i pionerårene, Sam Wooding and his Chocolate Kiddies. Jazzrevy 4—35. Fortsat.

 

27 Jazzens Barndom i Danmark.

- Artikel nr. 3 af Kai Ewans. Midten af tyverne. Fotos af udenlandske orkestre i Danmark. Jazzrevy 5-35. Fortsat.

 

28 Jazzens Barndom i Danmark.

- Artikel nr. 4 af Kai Ewans. Fotos af Kai Ewans og hans Wiwel-orkester, Valdemar Eibergs orkester samt Anker Skjoldborg og hans Hotorkester. Jazz- revy 7-35. Fortsat.

 

29 Kai Ewans fortæller videre -. (In Memory of Louis de Vries).

- Fotos bl.a. af de ældste jazzbands herhjemme, hvori Ewans selv spillede. Jazzrevy 2—36.

Fortsat og slut.

 

30 Jazz’en holder Jubilæum.

- Kaj Berg Madsen tidsfæster jazzens start, gør status og bebrejder sluttelig radioen dens manglende interesse for jazzen. Forum jan 36. (Se 79 og 80).

 

31 Danmarks første Jazzband.

- Omtale af jazzens indtog i Danmark 1924 med Valdemar Eibergs Jazz-Band. Us. Jazzreports 4—41.

 

32 Dansk Jazz i 1942.

- En gennemgang af det gamle års bedste danske jazzpræstationer. Ved Jørgen Rothenborg. Fotos. Jazzreports 9—43.

 

33. Orkestret med de 8 Kapelmestre. Et Tilbageblik på en af dansk Jazz’ største Epoker.

- På. baggrund af at filmen København - Kalundborg vises i en af Københavns biografer, omtales Erik Tuxens orkester. Ved Johs. Mathiesen. Foto. Jazzreports 3—43.

 

34 Dengang vi begyndte: En af vore hjemlige Jazzpionerer John Lange fortæller.

- Samtale med John Lange, der fortæller om jazzens pionertid. Fotos: John Lange og Otto Lington samt “Dixie—Boys” fra 1921—22. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Musik-Amatøren 7-44

 

35 Talenternes forvaltning.

- (Rubrik: “I søgelyset”) Ved udgivelsen af en række EP’er gør Erik Wiedemann status for den danske jazz. Foto af pladeomslag. Musikrevue 7-56. (Se 126,127,128)

 

36 Træk af dansk jazz i dag

- Et grundigt vue over jazzen og musikerne i Danmark anno 1958. Ved Børge Roger Henrichsen. Jazzårbogen 1958 side 58—70

 

37 Status. Oktober 1959

- Boris Rabinowitsch gør status over den danske jazz’ øjeblikkelige stade ved at omtale nogle af vore førende navne. Anledningen er en folkekoncert i radioens koncertsal. Fotos, Musikrevue 8—59.

 

38 Gamle dage, drenge etc.

- John Hartwig fortæller erindringer fra jazzens barndom og ungdom i København. Kendte udenlandske navne og deres indflydelse på danske jazzmusikere. Fotos. Musikrevue 9—59.

 

39 Gamle dage, drenge etc.etc.etc.etc.——

- John Hartwig fortsætter glimtene fra fortidens jazzliv i København. Fotos. Musikrevue 1-60.

Fortsat.

 

40 I knap så gamle dage.

- John Hartwig slutter sine jazzindtryk. Fotos. Musikrevue 2-60.

Fortsat og slut.

 

41 Status næsten quo.

- Fred Billman påviser svaghederne hos de danske jazzmusikere. Foto. Musikrevue 4—60.

 

42 Vore mere eller mindre egne.

- Boris Rabinowitsch kommenterer, kritiserer og udbygger Fred Billmans artikel om den danske jazz. Foto. Musikrevue 5-60.

 

43 Vejledning - Vildledning.

- Noget om jazzens kår i Danmark fra starten til nu. B1.a. jazzens behandling i fagpressen og i radioen. Ved Erik Moseholm. Jazzårbogen 1961 side 9—30.

 

44 Jazz og pædagogik.

- Jens Jørgen Gjedsted gør status over jazzsituationen på pædagogikfronten. Foto af Ray Pitts. Jazzrevy 1-67.

 

45 60’erne/70’erne. Status ved et tiårsskifte.

- Længere artikel om, hvad der skete i 60’erne, og hvad der helst skal ske i 70’erne. Ved Ole Mathiessen. MM 1-70.

 

 

Almen del

 

Kritik, debat, kår, teori, etc.

 

46 Armstrong som Reklame for Beethoven. En Appel til den danske Jazz-Ungdom.

- Artikel af Bjørn Erichsen i anledning af, at Erik Tuxen har udtalt, at noget af hans yndlingsmusik er et værk af Beethoven. Erichsen beder ungdommen om også at gå til klassiske koncerter. Forum nov. 33

 

47 Jazzungdommen svarer Bjørn Erichsen.

- Johann Emils Dændler bifalder Bjørn Erichsens appel. Forum dec. 33.

 

48 Mit Livs tre største Oplevelser.

-Erik Tuxen kommenterer Bjørn Erichsens artikel. Han gør rede for årsagen til den svigtende interesse for den klassiske musik og mener, at den bl.a. skyldes en manglende dansk tradition. Forum dec. 33.

 

49 Radioen er Jazz’ens Ven.

- Artikel af Victor Skaarup om de danske orkestre og radioen m.m. Forum dec. 33.

 

50 Når Jazzen rykker ind i Tivoli.

- Artikel, der beretter om jazzens indtog i den gamle have under ledelse af kapelmester Jean Dupont. Us. Jazzavisen 4-34.

 

51 Jazz-Tidens Musik.

- Artikel af Vilfred Kjær, der bl.a. efterlyser en skole for jazzundervisning. Desuden kritik af hjemlige kritikere. Jazz 5-34.

 

52 Jazzen i Tivoli.

- Tivoli har ikke opfyldt løfterne om megen jazz. Kun Elo Magnussens orkester fremhæves. Ved Prosit. Hot 4-34.

 

53 Statsradiofoniens Danse—Transmissioner. Er de et nødvendigt onde?

- Artikel, der bl.a. kritiserer det dårlige tekniske niveau i radioens transmissioner af dansemusik. Ved High—Tension. Jazz 8—34.

 

54. Stil over Landet.

- Børge Roger Henrichsen efterlyser bedre jazzmusik af landets orkestre samt undervisning i at behandle “hot”-instrumenterne rigtigt. Hot 6-34

 

55 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

- Sven Møller Kristensen kritiserer uddannelsen, som efter hans mening ikke gør eleverne egnede til at leve af deres musik. Hot 8—34.

 

56 Kritisk Charlottenborg.

- Omtale af 3 kronikker i Politiken, der behandler musikken i Danmark; herunder bl.a. Bernhard Christensens indsats. Ved Torben Gregersen. Hot 8-34.

 

57 Har den danske Jazzmusiker Swing?

- Astrid Gøssel gør rede for teknikken ved pianospillet i swingmusikken. Ingen direkte omtale af dansk jazz. Hot 10—35.

(Se 61).

 

58 Statsradiofonien og Kulturfondet -

- Kritik af at radioen skal bløde 325.000 til opretholdelse af operaen, når den f.eks. ikke kan tilgodese jazzen ordentligt. Us. Hot 10—35.

 

59 Radioen bør nu vide, hvortil Pengene skal anvendes! Jazzkapelmesteren er Overbelastet

- Fornyet kritik af radioens tekniske formåen i jazzhenseende. Ved -r. Jazz 2:35

 

60 Gode og daarlige Melodier.

- Artikel om jazzens stil sammenlignet med romantikkens og med døgnmelodiernes. omtale af Bernhard Christensens Go’ Morgen fra De 24 Timer. Nodeeksempler. Af Sven Møller Kristensen. Hot 11—35.

 

6]. K1averteknik og Swing.

- Indlæg, der kommenterer Astrid Gøssels artikel. Af Ole Willumsen. Efterfulgt af svar fra Astrid Gøssel. Hot 11-35.

(Se 57).

 

62 Maanedens Jazzbegivenheder analyseres.

- Artikel af Johann Emile Dændler, der redegør for den danske kritiks syn på jazzen. Jazz 4—35.

 

63 Statsradiofonien.

- Endnu en opfordring til radioen om at spille dansk kvalitetsjazz på menneskelige tidspunkter. Us. Hot 12—35.

 

64 Vi lægger ud!

- programerklæring fra Red. På tidsskriftet Jazzrevy. Jazzrevy 1-35.

 

. 65 Dansk Jazz i Udlandet.

- Johann Emile Dændler fortæller om interessen for dansk jazz i England og Holland. Jazz 6-35.

 

66 Er Jazz’en vor Tids Folkemusik?

- Læserindlæg, der opfordrer til oplysning om den ægte jazz for at gøre den til ”folkemusik”. Signeret H.C. Jazz 6—35.

 

67 Apropos en dristig, men rigtig Artikel i ”BT”.

- Johann Emile Dændler kommenterer en kritisk artikel om de danske danse- og jazzorkestre. Jazz 8—35.

 

68 Den nye Musikskole.

- Om en ny skole for moderne dansemusik med Erik Tuxen som ophavsmand. Foto af Tuxen med orkester. Us. Jazzrevy 5—35.

 

69 Jazzfolkene vil arbejde upolitisk.

- Kommentar af Johann Emile Dændler til et interview i Berlingske Tidende 19. okt. 1935 med KU’s næstformand, Poul Meyer. Kommentaren efterfølges af et svar fra Poul Meyer, der beklager sig over den i hans øjne alt for stærke jazzforgudelse. Jazz 10—35.

(Se 72 og 76).

 

70 Provinsens Danseorkestre - - og Transmissionerne.

- Knud Rye udtrykker beklagelse over forfordelingen af provinsens orkestre ved radioens ansetransmissioner. Artiklen indeholder desuden en præsentation af nogle af de oversete orkestre. Jazz 10—35.

 

71 Der er store Ting i Gære.

-Red. fortæller om Jazzrevys internationale succes. Jazzrevy 8—35.

 

72 Jazzfolkene lyser Hr. Meyer Hjem:

- Jazzen er Udtryk for vor Tids Livsglæde”, siger et læserindlæg fra Leif Malling. “Maa vi frabede os censur”: siger et andet indlæg fra Axel Gericke. Begge breve er svar til Poul Meyer. Jazz 11-35.

(Se 69 og 76).

 

73 Konkurrencen om det ideale danske Jazzband.

- Lister over læsernes sammensætning af bedste danske jazzorkester. Jazz 11—35.

 

74 Kort sagt Projektøren på dem:

- Knud Rye opfordrer igen til større opmærksomhed omkring provinsens jazz- musikere. Jazz 11-35

 

75 En 400-aarig Jaz’er.

- Knud Bidstrup fortæller om jazz i undervisningen på Randers Statsskole. Jazz 1—36

 

76 En Jazzmand gør Vrøvl.

- Læserindlæg fra Mogens Kjelstrup, der opponerer mod Poul Meyer. Jazz 1-36.

(Se 69 og 72).

 

77 Orkestrene i Byerne om København klarer sig glimrende.

- Knud Rye fortæller om jazzen på Sjælland. Jazz 1-36.

 

78 Provinsens Danseorkestre.

- Indlæg om betydningen af tidsskriftet Jazz’ propaganda for provinsens orkestre. Signeret KB. Jazz 2—36.

 

79 Statsradiofonien og Jazzen.

- Kammersanger Emil Holm tager til genmæle og hævder, at radioen har masser af jazz på programmet - så at sige hver aften. Forum feb. 36.

(Se 30 og 80).

 

80 Vi mangler en dansk Henry Hall----men vi har ham!

- Kai Berg Madsen kommenterer Emil Holms svar på kritikken og hævder fortsat, at der kun spilles jazz før fyraften og efter sengetid. Han anbefaler Erik Tuxen som radiokape1mester Forum marts 36.

(Se 30 og 79).

 

81 Kammersangeren bebuder flere Provinstransmissioner.

-(Rubrik: Nyt fra Provinsen) I et interview bebuder Emil Holm flere transmissioner fra provinsen, da de tekniske vanskeligheder er overvundet. Jazz 8—36.

 

82 Hvad vi venter os af 1937.

- Danske kapelmestre udtaler nytårsønsker for jazzen. Ved Karen Aabye. Jazz 1—37.

 

83 Popularitets—Problemer

- Artikel, der bl.a. kritiserer pianisten Karen Jönssons store popularitet på bekostning af andre dygtigere pianisters. Us. Jazz 6-37.

 

84 En Malmøtur med sørgelige Erfaringer

- Kritik af den danske grammofonindustri. Af Jørgen Rothenborg Jazz 9-37 (Se 86 og 88).

 

85 Sven Møller Kristensen contra Ejnar Jacobsen. Hr. Menigmands Betragtninger

- Omtale af en diskussion om jazzen og “den danske Sang”. Signeret J---r. Jazz 10—37.

 

86 Aabent Brev angaaende Sørgelige Erfaringer fra en Malmøtur.

- E. Hartkopp fra Skandinavisk Grammophon-Aktieselskab svarer Jørgen Rothenborg. Jazz 10—37.

(Se 84 og 88).

 

87 En daarlig Reklame for københavnsk Restaurationsmusik.

- Fornyet angreb på radioens jazztransmissioner. Af Johann Emile Dændler. Jazz 11—37.

 

88 Svar til Direktør Hartkopp.

- Jørgen Rothenborg svarer Hartkopp angående den danske grammofonindustri. Jazz 11—37.

(Se 84 og 86).

 

89 Hvad er Swing?

- En artikel af Børge Madsen, der efterlyser en jazzteori. Behandler kort nogle af Astrid Gøssels tanker.

Ekko jan 38.

 

90 Begrebsforvirring - hvad er Swing?

- En artikel af Jørgen Rothenborg, der bl.a. omtaler Børge Madsen og Astrid Gøssels teorier.

Jazz og Film 3—38.

 

91 Danmarks Stjerneorkester.

- Resultatet af en konkurrence om sammensætning af det bedste jazzorkester og kåring af de bedste musikere i Danmark. Ved Redaktøren. Jazz og Film 3-38

 

92 Skal Jazzen slaas ihjel?

- En artikel af Paul C. Olrik i anledning af et forlydende i BT om jazzens hensygnen. Jazz og Film 5—38.

 

93 Jazzen og Madsen.

- En kommentar fra Kai Berg Madsen (BT) i anledning af diverse påstande om jazzens død.

Jazz og Film 6—38.

 

94 Svigter Radioen den danske Ungdom?

- En artikel, der påviser radioens dårlige behandling af Jazzen. Ved Redaktionen. Jazzreports 1—41.

 

95 Konkurrencen.

- Resultatet af en konkurrence om udpegning af de bedste danske jazzmusikere. Ved Morten Pedersen. Jazzreports 3—41.

 

96 Hvorfor Jazzhistorie?

- Hans Ravn begrunder, hvorfor han finder det meningsfuldt, at Jazzreports fordyber sig i jazzhistorien. Jazzreports 7—41.

 

97 Jazzhistorie - eller ikke.

- Reaktioner på Hans Ravns jazzhistoriske artikler fra læsere. Jazzreports 8—42.

 

98 Det kunde være saa godt —! Radioen og Jazzen.

- En artikel, der bl.a. indeholder et angreb på BT’s redaktør, Kai Berg Madsen, for hans uvidenhed om jazz. Angrebet rammer også radioen, da den benytter Berg Madsen i sine udsendelser. Af Hans Ravn. Jazzreports 8-42.

 

99 Hr. Kai Madsen og Jazzreports.

- Et indlæg fra Erik Parker, der forsvarer Kai Berg Madsen. Efterfulgt af en kommentar fra redaktionen. Jazzreports 10-42.

 

100 Jam.

- Om begrebet jam—session og dets forekomst i dansk sammenhæng. Af Red Miller. Jazzreports 1—42.

 

101 Det er for daarligt!

- Aftryk af en artikel i Dansk Musiker Tidende, der angriber de uorganiserede musikere, der spiller rundt om i swing-klubberne og i følge Dansk Musiker Forbund handler illoyalt mod de professionelle musikere. Efterfulgt af svar fra redaktionen. Jazzreports 4—42.

 

102 Juraen og Orkesterforeningen.

- Overretssagfører Max Rothenborg udtaler sig om amatørmusikernes status efter Dansk Musiker Forbunds forbud mod, at de professionelle musikere spiller gratis i swing—klubberne. Efterfulgt af en kommentar fra redaktionen. (Jazzreports engagement i sagen skyldes, at bladet selv driver en swing—klub.)

Jazzreports 5—42.

 

103 Swing is the Thing

- Endnu et forsøg på at definere “swing” Bl.a. kommenteres Astrid Gøssels teorier Af Bent Henius. Jazzreports 6—42

 

104 Radioen —

- Radioen svigter endnu engang jazzen. Us. Jazzreports 7—42

 

105 “Jazzen er en ”gurglende” Musik siger Pastor Hjerl Hansen.

- Offentliggørelse af en enquete blandt ikke-abonnenter af Jazzreports om deres syn på jazzen. Ved “Snossle”. Jazzreports 8—42

 

106 En Utilfreds ----

- Skarpt indlæg fra en læser, Erling Bach, der kritiserer bladets kvalitet efter Jørgen Rothenborgs overtagelse af redaktørposten. Efterfulgt af svar fra Jørgen Rothenborg. Jazzreports 8—42

 

107 Pladenyorientering eller hvad?

- Ironisk indlæg fra bladets medarbejder, Terkild Vinding, i anledning af Erling Bachs kritik. Der stilles forslag om en ny anmeldelsesform i “journalistisk stil”. Jazzreports 9—43.

 

108 Kritik.

- Jazzreports lader professionelle musikere anmelde plader som fø1ge af en kritik fra samme hold. Us. Jazzreports 9—43.

 

109 Der maa være Grænser -!

Skarp kritik af et radiocauseri med Otto Lington. Af Bent Henius. Jazzreports 10—43.

 

110 Forslag til Radio—Causeri

- Ironisk indlæg i anledning af Otto Lingtons causeri. Af S. Sørensen. Jazzreports 10—43.

 

111 Sagkundskab.

- Kommentar til et interview med Otto Lington i Det Ny Radioblad. Han angribes for sin manglende viden om nutidig jazz. Signeret ad notam. Jazzreports 11-43.

 

112 Værsgo’ Hjerl-Hansen.

Skarpt svar på pastor Hjerl-Hansens angreb på den “fordærvede” jazzungdom. Af Red. Jazzreports 11—43.

 

113 Svend Asmussens Omvendelse

- Jazzreports bringer et citat in extenso af interview i BT d 30 marts 1943 med titlen “En Jazzmand siger Sandheden: Jazzen er færdig” Ved Niki. Efterfulgt af kommentarer fra Sven Møller Kristensen, Børge Roger Henrichsen, Poul Olsen og Leo Mathisen. Og endelig uddrag af et gensvar fra Svend Asmussen.

Jazzreports 12—43.

 

114 - tværtimod Svend’ Ingen Ligbegængelse denne Gang .

- Redaktør Jørgen Rothenborg mener ikke, at jazzen er gået i stå. Han mener, at Svend Asmussen blot er blevet træt af sin egen musik. Efterfulgt af indlæg fra en læser, der siger, at så længe der er negre, er der jazz. Signeret K. Helmer—Petersen. Jazzreports 1—43.

 

115 -- og Jørgen Lamprechts Syn på Sagen: Lyst æfor og mørkt æbag !

- Påviser det farlige i at romantisere barndommen, også jazzens. Jazzreports 1—43.

 

116 En Kronik- og en Kommentar. Sidste Indlæg i Asmussen-Diskussionen.

Børge J.C. Møller kommenterer en kronik i Ekstrabladet af Sven Møller Kristensen. Jazzreports 2—43.

 

117 En Radio går i Graven. Er den danske Radio en Talemaskine for halvdøve

- Længere artikel, der belyser red.’s syn på, hvad der er galt med radioen. Jazzreports 4—43

 

118 Jazzen i Æteren. Er dansk Radio ved at komme sig?

- Ros til radioen for bedre jazzbehandling, og en sammenligning med udenlandske stationer. Signeret T.V. Jazzinformation 8-46.

 

119 Bare ikke Jazz.

- Børge J.C. Møller kommenterer kort et grammofoncauseri i radioen med Kai Berg Madsen, hvori denne mener, at sæsonen ikke vil bringe de store jazznavne til Danmark. Toner og Rytme 8-47.

 

120 Prolog.

- Redaktionen fortæller om bladets formål. Jazzinformation 1—50.

 

121 Ros til Radioen.

- Red. udtrykker tilfredshed med radioens dækning af jazzen. Jazzinformation 2—50.

 

122 Emne: Sagkyndig betjening.

- p.s. - har været på rundtur hos københavnske pladeforhandlere og er rystet over det lave niveau for betjeningen. Jazz Parade 8—52.

 

123 Sådan skrev man dengang -.

- Et udvalg af danske bladreferater om jazz i tiden fra 1933—43. Fotos. Us. Musikrevue 6—55.

 

124 Sådan skrev man dengang -.

- Bladreferater fra danske aviser og tidsskrifter 1943-53. Fotos. Us. Musikrevue 7—55. Fortsat.

 

125 En jazz—enquete.

- Favoritafstemning blandt førende danske jazzfolk. Ved Erik Wiedemann. Jazzårbogen 1957 side 70—83.

 

126 Talenternes forvaltning i søgelyset.

- Artikel af Erik Moseholm, bl.a. om kritikkens ansvar for den danske jazz’ dårlige stade. Fotos. Musikrevue 1—57.

(Se 35,127,128).

 

127 Et svar på Erik Moseholms foranstående artikel.

- Redaktør J.A. Lakjer svarer Erik Moseholm. Musikrevue 1—57.

- (Se 35,126,128).

 

128 Er vi efterabere?

- Referat af en kronik i. Social-Demokraten 6.februar 1957 af John Jørgensen. En slags apropos til Moseholms artikel i Musikrevue om talenternes forvaltning. Foto af Erik Tuxen. Musikrevue 2-57.

(Se 35,126,127).

 

129 Jazzen - - kritikken og musikerne.

- Erik Wiedemann svarer Erik Moseholm på en artikel i Information, og Erik Moseholm kommenterer. Musikrevue 2-57.

-

130 Kritikken og jazzen. Aabent brev fra Erik Wiedemann til Erik Moseholm.

- Fortsættelse af debatten om den danske jazzkritik. Musikrevue 3—57.

 

131 Kritikerens opgave.

- Indlæg i debatten fra John Jørgensen. Musikrevue 3-57.

 

132 Om jazz, kritik m.m.

- Pianisten Fred Billmann skriver bl.a. om årsagen til den danske jazz’ Ringe stade (fortsættelse af kritikdebatten). Musikrevue 3-57.

 

133 Kritik af kritikken.

- Debatind1æg fra Boris Rabinowitsch, der bl.a. karakteriserer de danske jazzkritikere. Musikrevue 4—57.

 

134 Jazzmusik og kritik.

- Afsluttende indlæg fra Bent Henius og Erik Wiedemann. Musikrevue 5-57.

 

135 Digtekunst og jazz.

- Essay om jazzens inspirerende virkning. Af Frank Jæger. Jazzårbogen 1958 side 9—14.

 

136 Er de danske jazzskribenter ansvarsbevidste nok?

- Artikel af Bent Agger. Musikrevue 1-58.

 

137 Saglighed.

- Birger Jørgensen angriber Harald Grut. Jazzbladet okt. 58.

 

138 Jazzplader på bibliotekerne?

- Niels Pihl omtaler tankerne omkring udlån af plader fra folkebibliotekerne. Jazzbladet sept. 59.

 

139 Notater.

- Små øjebliksbilleder fra jazzmiljøet. Af Frank Jæger. Jazzårbogen 1961 side 35—38.

 

140 Personlige tanker om linje 3.

- Funderinger omkring third-stream musik. Af Børge Roger Henrichsen. Jazz- årbogen 1961 side 42—46.

 

141 Anmelderens ansvar.

- Båndoptaget diskussion mellem en række danske kritikere, samlet hos Timme Rosenkrantz i anledning af Musikthomsens 100-års jubilæum. Musikrevue 2-61.

 

142 Gåseøjne (rubrik).

- Torben Ulrich kommenterer bl.a. Jørn Elniffs (årets jazzmusiker) klage over Danmarks Radios dårlige behandling af jazzen. Musikrevue 2-61.

(Se 144).

 

143 Ved en sygeseng.

- Birger Jørgensen kommenterer to artikler i Information af Henrik Johansen om jazzens hendøen i Danmark. Musikrevue 2-61.

 

144 Kære Torben.

- Åbent brev fra John Jørgensen, der kritiserer Torben Ulrichs angreb på Jørn Elniff. Musikrevue 3-61.

(Se 142).

 

145 Ælle God’s Chillun.

- Birger Jørgensen kommer med nogle betragtninger angående debatten om jazz, pop og klassisk med udgangspunkt i PH. Jazzrevy 1-63.

 

146 Med Gitte i Jazzland.

- Et læserbrev fra Ellen-Margrethe Rathjen, der undrer sig over Gitte Hænnings medvirken i nord- og eurovisionsprogrammet Jazzland. Efterfulgt af et svar fra Birger Jørgensen. Jazzrevy 2-63.

 

147 Gåseøjne (rubrik).

Torben Ulrich spørger, hvad en jazzkritiker er. Jazzrevy 4-63.

 

143 Hvem kvæler jazzen?

- Indlæg fra John Jørgensen om den nye kontra den ældre jazz. Jazzrevy 1—64.

 

149 Krise på gaflen —

- John Jørgensen anmelder og kommenterer en radioudsendelse med titlen “Har vi jazzkrise?” Jazzrevy 2—64.

 

150 Der er yndigt land

- Tim Frydshou angriber kritikerne for deres uforståenhed over for avantgardejazzen. Jazzrevy 3—64.

 

151 Har vi jazz kritiker krise?

- Indlæg fra Dan Turell i debatten om jazzkrisen. Jazzrevy 3-64.

 

152 Sandheden er ilde -

- Ellen Margrethe Rathjen kritiserer Jørgen Leth for hans modstand mod Erik Moseholms pædagogiske indsats. Jazzrevy 3-64.

 

153 Jazzen igen på sygesengen —?????

- Louis Barnewitz prøver at finde en forklaring på det dalende jazzpladesalg og på tidsskriftsdøden i Danmark. Fotos af “Taxa—Ole”, Kai Ewans og Asmussen—kvartetten. Jazzrevy 4-64.

 

154 Polemirevy?

- Metete Anthon kommenterer kritiker-debatten. Efterfulgt af en kort kommentar fra J.A. Lakjer. Gruppefoto af diverse jazzfolk. Jazzrevy 4—64.

 

155 Jazz over disken.

- En længere redegørelse for krisen inden for jazzpladesalget, bygget på interviews med grossister, detaillister og kunder. Afsluttes af et resume. Ved J.A. Lakjer. Jazzrevy 1-65.

 

156 Skarp skydning og avantgardejazz.

- Artikel at Boris Rabinowitsch, der dels kritiserer Henrik Johansen for - hans holdning til avantgardejazzen som medproducer og optædende i TV-magasinet Vi Unge og dels fremhæver avantgardegruppen Tom Prehn-kvartetten. Foto. Jazzrevy 1—65.

 

157 Jazz i TV

- Svar fra Henrik Johansen på Boris Rabinowitsch’s kritik af TV-magasinet Vi’Unge. Efterfulgt af en replik fra Boris Rabinowitsch. Jazzrevy 2-65.

 

158 Avantgardens problemer.

- Boris Rabinowitsoh prøver at finde forklaringen på en publikumsudvandring fra Holbæk Jazzklub under en koncert med John Tchicai. Foto. Jazzrevy 3-65.

 

159 Spredt fægtning.

- Kommentar fra Dan Turell til indlæggene om avantgardejazzen. Kommer specielt ind på John Tchicai. Jazzrevy 4—65.

(Se 161).

 

160 Jazzspil.

- Artikel af Finn von Eyben om det ønskelige i en konservatorieuddannelse anden for jazzen. Jazzrevy 4—65.

 

161 Jazz— og/eller kulturkrise.

- Ind1æg fra Tim Knudsen, der kommenterer Dan Turells artikel ”Spredt fægtning”, og forsøger at redegøre for jazzens øjeblikkelige krise. Jazzrevy 1-66.

(Se 159).

 

162 Det er aldrig her det sker.

- Peder Esben beklager den ringe jazzaktivitet herhjemme. Foto af Dexter Gordon. Jazzrevy 1-67.

 

163 Jazz i Århus.

- Kresten Larsen fortæller om jazzsituationen i Århus. Jazrevy 1—67.

 

164 Musikrådet og de udenlandske jazzmusikeres arbejdstilladelse.

- Artikel, der omtaler besværet for de udenlandske jazzmusikere med at få arbejdstilladelse i Danmark. Us. Jazzrevy 1—67.

 

165 Onkel Birgers egoistiske behov.

Birger J. bek1ager den dårlige distribution af jazzplader i Danmark. Jazzrevy 1-67.

 

166 At gøre sig hørt --- eller?

- Jesper Friborg undrer sig over Merete von Eybens (tidl. Anthon) korstog for de hjemlige avantgardister. Jazzrevy 2-67.

 

167 Gør man nok?

- Jørgen Borch omtaler og uddyber en diskussion i Radioens Jazzklub med titlen “Forsømmer skribenterne de danske jazzmusikere?” Jazzrevy 2—67.

(Se 170 og 171).

 

168 Jazzskriverier.

- Jens Jørn Gjedsted giver en karakteristik alf dagbladenes jazzkritikere. Jazzrevy 2—67.

 

169 Om støtte.

- Jens Jørn Gjedsted filosoferer over støtten til jazzfolkene. Jazzrevy 2—67.

 

170 Om slips etc.

- Dan Turell kommenterer Jørgen Borchs artikel “Gør man nok?” Jazzrevy 3-67. (Se 167 og 171).

 

171 Ingen slipsetvang

- Kommentar fra Erik Moseholm til Dan Turells artikel “Om slips etc.” Jazz- revy 4-67.

(Se 167 og 170).

 

172 (R)evolutionen.

- Med udgangspunkt i Erik Wiedemanns sommercauseri “Den besværlige revolution”, kommenterer Poul Ehlers Wiedemanns syn på jazzudviklingen. Jazzrevy 4—67.

 

173 De gode vi1jer? (Under rubrikken Dansk jazz).

- Erik Moseholm indleder tre artikler, der er svar på kritik af hans indsats på den pædagogiske front, med at meddele, at han nu kun vil hellige sig radioarbejdet. Jazzrevy 1—66.

 

174 Den pædagogiske pladeserie.

- Erik Moseholms svar på kritikken af hans planer om en pladeserie til skolerne. Jazzrevy 1—68.

 

175 Tourneerne.

- Erik Moseholms svar på kritikken af hans tournearrangementer. Jazzrevy 1-68.

 

176 For 117. gang.

- Dan Turell afslutter Moseholm-debatten. Efterfulgt af en kort replik fra Erik Moseholm. Jazzrevy 2-68.

 

177 Amatørjazz.

- Jens Jørn Gjedsted beklager radioens manglende interesse for amatørjazzen. Jazzrevy 2—68.

 

178 Jazzkritikerens opgave.

- En debat om ovenstående mellem Claus Bøje og Arnvid Meyer. Jazzrevy 2-68.

 

179 Kommunikation

- Boris Rabinowitsch kommenterer et fjernsyns- og et radioprogram med afsluttende debatter, hvor forke11ige jazzfolks syn på jazzen i dag kom frem. Foto af en række guldaldermusikere. Jazzrevy 3—68.

 

180 Jazz for sig og beat for sig. Jazzbeat eller beat jazz?

- John Jørgensen angriber forskellige kritikeres trang til at rubricere musikken. Jazzrevy 1—69.

 

181 Volmer Nissens jazz-skrøner.

- Jørgen Siegumfeldt omtaler Jazz/beat-miljøets besvær med myndighederne i forbindelse med narkotikaproblemet. Jazzrevy 2—69.

 

182 Er Bent Henius og Keith Keller tyve?

- Lang kritik at radioudsendelse, lavet at Bent Benius (titel: “Musikken som våben. Sort bitterhed”). Endvidere en kritik af BT’s Keith Keller, der sammen med Henius angribes for at kopiere andres værker. Jazzrevy 3-69.

 

183 Henius — Keller.

- Svar på John Jørgensens kritik fra Bent Henius. Efterfulgt at en replik fra redaktionen. Jazzrevy 4-69.

 

184 Tilbageblik — og fremtid.

- J.A. Lakjer gør status for Jazzrevy og kikker fremad. Jazzrevy 4-69.

 

185 Apropos kritik

- Fortsættelse at en løbende debat fra det tidligere Jazz mm. Klaus Albrectsen svarer Bo Jakobsen. MM 1-70.

 

186 Apropos kritik --

- Klaus Albrectsen skriver brev til Jens Jørn Gjedsted, hvori han kritiserer dennes sprogbrug i anmeldelserne. MM 1-70.

 

187 Apropos kritik --

- Jens Jørn Gjedsted svarer Klaus Albrectsen. MM 1—70.

 

188 Apropos kritik --

- Et indlæg fra Bo Jakobsen som en reaktion på “Sagt og skrevet” i Politiken d. 27. dec. 1969 ved Boris Rabinowitsoh. MM 1-70.

 

189 Arthur Krasilnikoff svarer:

- Indlæg som svar på et angreb fra Jens Jørn Gjedsted. MM 1—70.

 

190 J.J. Gjedsted.

- En replik til Arthur Krasilnikoff. MM 1—70.

 

291 (Uden overskrift).

- Skema, der viser, hvad der har betydet mest for en række danske jazz- og beatfolk rent musikalsk de sidste 2—3 år. Us. MM 1—70.

 

192, Kritikernes dans.

- Indlæg fra Claus Bøje i den løbende debat om jazzen og kritikerne. MM 2—70.

 

193 Læserbreve (rubrik).

- Opfordring til Musikrevue om ikke at droppe jazzstoffet til fordel for beaten. Signeret magister. Red. svarer positivt. Musikrevue 2—70. (Se 196).

 

194 Taburetskribenterne -

- Indlæg fra Bo Jakobsen om de danske jazzkritikere og bladets linje. Fulgt af supplerende indlæg fra Per Møller om kritikerne. Musikrevue 1-70.

 

195 Kritik er bedømmelse — kunst er oplevelse.

- Trommeslageren Bo Jakobsen skriver om kritikkens funktion og kunstens. MM 3-70.

 

196 Jazzbeat.

- Morten Jacobsen reagerer mod læserbrevet i Musikrevue 1—70 om beat kontra jazz og understreger, at grænserne efterhånden er flydende og at publikum - er at finde i samme aldersgruppe. Musikrevue 2—70

(Se 193).

 

197 Ros - ris - m.m.

- Mogens Nielsen “anmelder” Musikrevues nye stil. Fulgt af svar fra J.A. Lakjer. Musikrevue 2-70.

 

198 Luder eller bøddel?

- Claus Bøje om kritikerne og deres indflydelse. MM 5—70.

 

199 Samvær - eller hva’

- Med udgangspunkt i. en debat mellem Lasse Ellegaard og Arne Wurgler, kommenterer Jens Jørn Gjedsted koncertmiljøet. MM 6—70.

 

200 Bladdøden.

- Jens Jørn Gjedsted kommenterer en leder af Erik Wiedemann i Information d. 4. jan 1970 om musiktidsskrifterne. MM 1—71.

 

201 Jazz på universitetet.

- Aftryk af en artikel i Dansk Musiktidsskrift nr. 7-8 1970 side 189-93 om resultaterne af og problemerne omkring universitetsstudier af jazz. MM 1—71.

 

202 Jazz på universitetet.

- slut på artiklen fra DMT. MM 2-71. Fortsat.

 

203 Om internordiske orkestre.

- Ole Matthiessen omtaler et projekt med et Big—band, bestående af musikere fra de fire nordiske lande. MM 1-71.

 

204 Kritik.

-Benedicte Andersen kritiserer bladets interviewform. Efterfulgt af svar fra Jens Jørgen Gjedsted. MM 3—73.

 

205 Musiklov for hvem?

-Kommentar fra Jens Jørn Gjedsted til Musikrådets udkast til en ny lov om musik. MM 3-73.

 

206 Hvorfor står der ikke noget om os i avisen? — total mangel på public relation i. musiklivet.

-Knud Ørsted, Ekstrabladet, opfordrer jazz- og beatgrupperne til at henvende sig til bladene om arrangementer etc. MM 4-73

 

207 Lyt til eleven - og begynd der.

-Erik Moseholm kommenterer Anna-Lise Malmros’ kritik af Musikrådets lovudkast. Efterfulgt af replik fra Anna-Lise Malmros. MM 4-73.

 

208 Forbrugervejledning i musikloven. “Den lille Røde” for ‘jazz/beat/folkemusikmiljøet. Kapitel 1, amatørmusik.

Erik Moseholm fortæller, hvordan man udnytter loven maksimalt. MM 5-6-73.

 

 

Jazzens Institutioner (foreninger, klubber, jazzhuse, stævner etc.).


209 Fra en Jazz-Premiere i Hørsholm?
- Artikel, der skildrer en skeptikers oplevelse af en aften i en jazzmusiker-forening. Af Otto Elsøe. Jazz 4—35.


210 Klubnyt.
- Hans Ravn fortæller om formålet med dannelsen af “Record Hot Club”. Jazzrevy 5-35


211 Lidt om De danske Jazz Musikforeninger.
- Artikel om jazzforeningernes historie og arbejde. Us Jazz 11—35.


212 Jazzforeningens Arbejde hæmmes af økonomiske Vanskeligheder.
- Artikel om Arbejdet i jazzforeningerne og problemerne. Af Johann Emile Dændler. Jazz 6—36.


213 Saa kommer Rytmeklubberne.
- Jazz og Film tager initiativ til at øge jazzkendskabet i Danmark ved at oprette rytmeklubben Af Poul C. Olrik. Jazz og Film 4—38.


214 Første Aften i Jazreports’ Swingklub
- Premiere på en jazzklub. Signeret Morten. Fotos. Jazzreports 5-41.


215 A Jam-Night.
- En nat i Jazzreports’ swingklub med de bedste danske jazzmusikere. Foto på forsiden af bladet. Signeret Morten “hop”. Jazzreports 6-41.


216 Anden Aften i Jazzreports’ Swingklub.
- En aften med bl.a. foredrag og amatørjazz. Ved Sekretæren. Fotos. Jazzreports 6—41.


217 Jazzrevy starter Swingklub!
- Artikel om en klub, der skal skaffe sjældne plader frem til glæde for medlemmerne. Foto af initiativtageren Jørgen Rosenkrantz. Jazzrevy 1—41.


218 Tredie og fjerde Aften i Jazzreports’ Swingklub.
En aften med foredrag og medvirken af bl.a. Børge Roger Henrichsen og Svend Asmussen. Ved Sekretæren. Fotos. Jazzreports 7—41.


219 Femte og sjette Aften i Jazzreports’ Swingklub.
- En Aften med causerier og medvirken af Bent Fabricius Bjerre og alle de  kendte jazzmusikere. Us. Jazzreports 8—42.


220 8. og 9. Mødeaften i Jazzreports’ Swingklub.
- Jørgen Rothenborg holder julecauseri og kommer ind på en kritik af Astrid Gøssels teorier. Niels Foss’ orkester medvirker bl.a. Us. Jazzreports 9—42.


221 Jazzreports’ Swingklub. De to sidste Mødeaftener.
- Diskussion med Astrid Gøssel, Sven Møller Kristensen, Jørgen Rothenborg m.fl. Foredrag af John Steffensen om trommeslagere. Jam session m.m. Us. Jazzreports 10—42.

 
222 Jazzreports’ Swingklub. Orkesterkonkurrencen og Møderne. –
Kåring af vinderen af konkurrencen om det bedste amatørorkester. Foto af orkestret på forsiden af bladet. Ved Sekretæren. Jazzreports 11-42.


223 Jam i Odense Swingklub.
Nogle af højdepunkterne fra sæsonen i Odense Swingklub. Foto at et populært band ved navn Jam Kvartetten. Af Bee Aye. Jazsreports 2-42.

 

224 Jamreports Swingklub.
- Fra en Stormfuld generalforsamling. Ved Sekretæren. Jazzreports 2—43.

 

225 Jazzklubkonference.
- Red. refererer et møde, hvor man drøftede en nærmere sammenslutning at klubberne. Jazzinformation 3-50.


226 Saddest tale
- En kreds af unge jazzfans udtaler sig om udsendelserne i Radioens Jazzklub, der består af forskellige kendte jazfo1k. Jazz Parade 5—52.


227 Omkring Saddest tale.
- To supplerende indlæg i kritikken af Radioens Jazzklub. At Maria Procida og Henrik Johansen. Jazz Parade 6—52.


228 Mere “Saddest tale”.
- Mere kritik at Radioens Jazzklub. Denne gang om kedsommeligheden. At Niels Holst. Jazz Parade 7—52.


229 Tanker ved gravølllet.
- Vagn Lundbye kommenterer slutningen på Dansk Jazzunion. Musikrevue 7-59.


230 Ved klubsæsonens start.
- Artikel at Erik Wiedemann om dansk jazzklubliv. Foto at Adrian Bentzons orkester i Club Montmartre. Musikrevue 2—54.


231 Den danske jazzkres.
- I et forord til 1. udgave af jazzårbogen behandles årsagen til stiftelsen af jazzkresen og hensigten med udgivelsen at årbogen. Signeret at medlemmerne at jazzkresen. Jazzårbogen 1957.


232 Tilsynsråd i klubberne?
- Helge Sinda1forsøger at finde veje til at gøre jazzklublivet mere seriøst. Jazzbladet 1—57.


233 Hvad er “Den Danske Jazzkres”?
- En kort omtale og en biografi af årets jazzmusiker, William Schiøpffe. Hvem-Hvad-Hvor 1958 side 461.


234 Sønderborg Jazz—club.
- I anledning at årsskiftet beretter Jørgen Ley om, hvordan året er gået i en dansk jazzklub. Foto af husorkestret. Jazzbladet jan 58.


235 Hvad er jazzklubbernes opgave?
- Referat af et besøg på en af vestkystens jazzklubber. Af Bent Agger. Jazz- bladet feb. 58.


236 JFJU’s 2. jazz—festival.
- Referat af en 3 1/2 times koncert i Århus-hallen med provinsmusikere. Foto. At Helge Sindal. Jazzbladet
 maj 58.


237 Et tilbageblik i 1958 (rubrik: Unionsnyt).
- Vagn Lundbye ser tilbage på jazzklublivet i 1958. Jazzbladet dec. 58.


238 Jazzklubber og ungdomsklubber
- Vagn Lundbye fortæller om ovenstående. Musikrevue 3—59.


239 Tidlig vandring en sen aften. -
- Klaus Albrectsen fortæller indtryk fra et par aftner på de Københanske jazzrestauranter. Foto at Karskov-Botschinsky-kvintetten. Musikrevue 7-59.

 

240 Københavner-jazz
- Foto-safari i de københavnske jazzklubber. Fotos af: Werner Faroks. Jazzbladet dec. 59.


241 Jazzklubberne.
- Referat af et møde, arrangeret af Aktuelt i anledning af visse avisers omtale af klubberne som opholdssted for “afsporet ungdom”. Af Boris Rabinowitsch. Musikrevue 2-60.


242 Nu kan det være nok!
- Ved jazzrestauranten Guldsmedens lukning, efter kun 5 mdrs. virke, er bl.a. Jørgen Borchs kvintet uden en god arbejdsplads. Af Peter Wendt. Jazzbladet sept. 60.


243 Montmartre — igen!
- Længere artikel oven på rygter om, at huset skulle lukke. Omtale af en række danske musikere med tilknytning til jazzhuset. Af Boris Rabinowitsch. Jazzrevy 1—62.


244 Kre(d)sen sluttet?
- Klaus Albrectsen omtaler jazzkresens udvidelse med tre nye medlemmer og kritiserer ved samme lejlighed kresen. Jazzrevy 2—64.


245 Flere penge til jazzen?
- Omtale og aftryk af en henvendelse til kulturministeriet på initiativ af jazzkresen om mere tilskud til jazzen i Danmark. Underskrevet af en række jazzfolk og -venner. Jazzrevy 3-64.


246 Kommentar -
- John Jørgensen kommenterer en radiodiskussion bl.a. om henvendelsen fra jazzkresen til kulturministeriet. Jazzrevy 3—64.


247 Velfærdsjazz.
- Erik Krustrup kritiserer anmodningen til kulturministeriet om støtte til jazzen. Jazzrevy 3—64.


248 Montmartre med maner.
- Tilbageblik på årets første måneder i jazzhuset med omtale af diverse danske musikere. Af Boris Rabinowitsch. Fotos. Jazzrevy 2-65.


249 Hvad er der galt i Vingården?
- Omtale og kritik af Vingårdens repertoire. Af Jens Jørn Gjedsted. Jazz- revy 1-67.


250 Labyrinten --. Jazzkombinationer en masse.
- Jesper Friborg præsenterer en forening for eksperimenterende kunst, lyrik og musik. Jazzrevy 2-67.


251 Amatørjazzmusiker Forening.
- Referat af en diskussion mellem nogle amatørmusikere om deres stilling efter oprettelsen af Dansk Jazzmusiker Forening. Fotos af Kenneth Knudsen og Jens Jørn Gjedsted. Us. Jazzrevy 3—67.

 

252 Magleås 1967.
- Jens Jørn Gjedsted refererer fra årets jazzstævne. Foto af Ray Pitts. Jazzrevy 3-67.


253 DJF - - for sløv eller for emsig? 
- Arnvid Meyer beretter om Dansk Jazzmusiker Forenings virke. Jazzrevy 1-68.

 

254 Århusjazz
- Kresten Lassen omtaler jazzen i Århus. B1.a. kommer han ind på nogle problemer omkring momsafgift ved jazzklub-arrangementer. Foto af Arnvid Meyer, Coleman Hawkins og John Darville. Jazzrevy 1-68.


255 Rapport fra Reprisen.
- Jens Jørn Gjedsted omtaler arrangementerne i “Reprisen” i Holte. Jazzrevy 2—68.

256 Efter Vallekilde.
- Peter Foersom og Jens Jørn Gjedsted refererer fra årets Vallekilde-stævne. Jazzrevy 3—68.


257 Statistik i Reprisen.
- Resultatet af en enquete pr. spørgeskema blandt publikum i Reprisen om dets  jazzinteresse og motiverne for at komme i “Reprisen”. Ved Jens Jørn Gjedsted. Jazzrevy 3—68.


258 Den danske jazzkreds.
- Artikel om jazzkredsens opståen og virke. Hvem—Hvad—Hvor 1969 side 408.


259 Jazzhuset
- Peter Foersom orienterer bl.a. om kendte musikeres optræden i nye sammenhænge. Jazzrevy 1—69.


260 DJF på fjerde år.
- Arnvid Meyer fortæller om diverse aktiviteter inden for Dansk Jazzmusiker Forening. Jazzrevy 3-69.


261 4 års jazz i Korsør.
- Benny Pontoppidan fortæller om Korsør Jazzklub. Foto af Palle Mikkelborg. Jazzrevy 3-69.


262 JO står for jazzmusikernes Orkesterformidling.
- Arnvid Meyer fortæller om DJF’s planer om at etablere en orkesterformidling. Jazzrevy 4—69.


263 Århus Studenter Jazz fylder 5 år.
- Beretning om foreningens virke. Us. Jazzrevy 4-69.


264 JO.
- Ole Matthiessen beretter om Jazzmusikernes Orkesterformidling. MM 22-70.


265 JO.
- Arnvid Meyer beretter om den nu fungerende Jazzmusikernes Orkesterformidling. Musikrevue 1—70.


266 Urimeligheder lukker nu Jazz i Reprisen.
 - Jens Jørn Gjedsted ridser historien om Jazz i Reprisen op og fortæller om årsagen til projektets afslutning. MM 2—70.


267 Om at sove.
- En kommentar fra Poul Ehlers til lukningen af Jazz i Reprisen. MM 2—70.


268 ”Projekt hus”.
- Jens Jørn Gjedsted refererer fra starten af musikernes eget bookingbureau i Huset (Foreningen for Musik og Lys). MM 3-70.


269 Musik og Lys (rubrik).
- Jens Jørn Gjedsted opsummerer arrangementer, forestået af Musik og Lys og polemiserer mod forskellige hindringer for udfoldelsen. MM 4—70.


270 Musik og Lys (rubrik).
- Referat af begivenheder og besværligheder ved arrangementer og kontrakter. Signeret PA og L/JJG. MM 5-70.

 

271 Va11eki1de
- Referat af begivenhederne ved jazzstævnet på Vallekilde. Af Jens Jørn Gjedsted MM 5—70.


272 Musik og Lys (rubrik).
- Referat af begivenheder siden sidst. Ved Jens Jørn Gjedsted. MM 6—70.

 

273 Vallekilde 1971 — de første konturer.
- Finn Slumstrup ridser de kommende begivenheder på Vallekilde op. Fotos. MM 1-71.


274 Vallekilde 1972.
- Claus Bøje ønsker strukturen for fremtidige Vallekilde-stævner ændret. Foto fra Vallekilde. MM 1—71.


275 Hvad er den danske jazzkreds?
- Vedtægter for ddj + kommentarer til disse af Ole Matthiessen. MM 2—71.


276 Montmartre.
- kan musikerne redde jazzhuset fra lukning? Referat af et møde i Jazzhus - Montmartre. Ved Jens Jørn Gjedsted. MM 2—71.


277 Sidste aften i Huset.
- Jens Jørn Gjedsted angiver stemningen før lukningen af Projekt Hus. MM 2—71.


278 Montmartre jazzhus.
- Dansk Jazzmusiker Forening omtaler Montmartres betydning for det danske jazzmiljø og beretter om jazzhusets kriser. MM 1—72.


279 Den danske jazzkreds.
- Birger Jørgensen fortæller om formålet med jazzkredsen og om dens virke. Hvem-Hvad-Hvor 1973 side 447.


280 Coda.
- Aftryk af en leder i DMT, der kritiserer diskrimineringen af de “lette” genrer fra Koda’s side. MM 1—73.


281 Koda 
- Erik Moseho1ms indlæg i diskussionen om Koda. MM 2-73.


282 Jazz exchange - en ide.
- Roland Baggenæs omtaler ideen om udveksling af danske og amerikanske jazzfolk. MM 3—73.


283 Jazz exchange.
- Yderligere oplysninger om foreningen. MM 4-73.


284 Hørt i Montmartre.
- Gennemgang af Montmartres program siden sidst. Af Ib Skovgaard Petersen. MM 1—74.


285 Sidste Århushistorier.
- Musikernes kontakt. Om et nyt booking-bureau i Århus.
- Musikernes hus.  Om et jazzhus, der er blevet overtaget af 60 musikere, samt om et nyt big-band i Århus. Af Sven Foged. MM 1-74.

 

 

 

Anmeldelser af koncerter, festivaler uden institutionspræg,

udenlandske stævner med dansk deltagelse, amatørkonkurrencer, enkelte plader m.m.

286 Moderne koncertmusik — Jazzmusik.
- med udgangspunkt i en Erik Tuxen-koncert behandler Johann Emile Dændler spørgsmålet  om jazz kontra klassisk musik. Jazzavisen 4—34.


287 Jazzkoncerter i April. Richard Johansen - Sid Merryman.
- anmeldelse at jazzkoncerter i radioen. Signeret Prosit. Hot 2—34.


288 Du danske film – og al dit Pjat.
- en anmeldelse at revyfilmen “København, Kalundborg”. Det beklages, at Erik Tuxen medvirker heri. Signeret Prosit. Hot 6—34.


289 Teddy Petersens Koncert. Skal vi have Hjælp fra “de Gamle”?
- længere anmeldelse at en koncert i Tivolis koncertsal. Signeret J.E. Jazz 8-34


290 Vilfred Kjærs Radiokoncert.
- Positiv anmeldelse at ovennævnte, der betegnes som den bedste koncert hidtil med et dansk orkester. Us. Hot 6—34.

 
291 Joe Venutis Koncert.
- Svend Asmussen anmelder Venutis koncert med Otto Lingtons orkester. Han kalder den en stor oplevelse. Fotos. Hot 7—34.


292 Hot og soft
- en kommentar til BT’s jazzshow i Det ny Teater. Heri polemiserer Sven Møller Kristensen mod BT’S redaktør Kai Berg Madsen, der foretrækker “soft” jazz for ”hot” Hot 8—34.

 
293 Jazzmusikforeningens Koncert.
- positiv anmeldelse af en koncert, hvor der bl.a. spilledes musik af Bernhard Christensen og Hermann D. Koppel. Af Torben Gregersen. Hot 9-34.


294 En Merryman-Anmeldelse
- Referat af en anmeldelse i Social-Demokraten af Stærekasse-koncert. Signeret –ss-. Jazz 10-34

295 Otto Lingtons Stærekassekoncert
- længere anmeldelse af en jazzkoncert. Signeret D. Jazz 10—34.


296 De sidste jazzkoncerter.
- svenskeren Arne Hülphers koncert fremhæves over for Sid Merrymans og Erik Tuxens. Signeret Prosit. Hot 9—34.


297 Hye-Knudsens “Jazz-Kantate”,
- en negativ modtagelse at ovennævnte, komponeret til Studenterforeningen. Af Børge Roger Henrichsen. Hot 10—35.


 

 

 

298 Siden sidst.
- anmeldelse af folkekoncert i radioen og en omtale af en diskussionsaften, ”Jazz og folkemusik”, arrangeret af DUT. Us. Hot 12-35.


299 Moderne musik i Silkeborg.
- betragtninger omkring en koncert i Silkeborg, bl.a. om jazz i koncertsale og mulighederne for at få ungdommen i tale. Af Svend Ove Mortensen. Forum maj 35


300 Musiken til Danmarksfilmen.
- Anmeldelse at Bernhard Christensens musik til PH’s Danmarksfilm. Af Johann Emile Dændler. Jazz 5-35.


301 B.T. Koncerten i “Det nye Teater”.
- Timme anmelder en jazzkoncert med deltagelse af en hel række danske jazz- og danseorkestre. Jazzrevy 7-35.


302 B.T.’s velgørende Jazzshow i Det nye Teater d. 8. Nov.
- Anmeldelse af koncert med deltagelse at en række danske orkestre. Omtales som en kæmpe-succes. Jazzrevy 5—36.


303 Swing med Forbehold
- Anmeldelse af Kaj Ewans’ orkester over BBC. Signeret OK. Jazz 6-37.


304 To unge Kapelmestre i Rampelys.
- I anledning at deres debut-koncerter, omtales Arne Skibsted og Børge Roger Henrichsen .Ved hk.. Jazz 10-37


305 Stærke Ord omkring Jazzbegivenhed
- Anmeldelse at en Fats Waller-koncert med Otto Lingtons orkester. Heri får såvel Otto Lington og orkestret som publikum det glatte lag for hhv. dårlig forberedelse og utidssvarende spil, og for elendig musikalsk viden og smag. Af Jørgen Rothenborg. Foto. Musik og Film 10-38.


306 Swinging for the King.
- Omtale af en opførelse at St. Louis Blues med Børge Roger Henrichsens Swingtet ved 100 års jubilæet for oprettelsen af Nationalmuseets etnografiske samling. Ved nhn. Foto. Jazzreports 7—41.


307 Festen i “Lorry”.
- Program til et stort arrangement, forestået af Jazzreports, med kåring at årets bedste amatørswingmusiker. Signeret “cootie”. Jazzreports 5—42.


308 Swingfesten i Lorry.
- Anmeldelse at festen og interview med vinderen at guldtrompeten Preben Haase. Af B.H. Foto af vinderen. Jazzreports 6—42.


309 Ewans og “Texas” i K.B. Hallen. Berlingske Tidendes store Jazzkoncert.
- 8000 mennesker mødte op til jazzkoncert i K.B. hallen. Fin anmeldelse af Kaj Ewans’ orkester. Af Bent Henius. Foto. Jazzreports 10—43.


 

310 Bravo Foss
- Anmeldelse af Niels Foss’ ”Brass-Band” i Scala-salen. Betegnes som en sensation. Signeret J.R. Jazzreports 1—43.


311 Jazzen var ikke død! En Sejr for Niels Foss og hans Orkester og for Godtfred Sørensen.
- Anmeldelse at en jazzkoncert i K.B. hallen d.18. april 43. Igen positiv omtale at Niels Foss. Desuden en samtale med et nyt fund: Den 15-årige tenorist Gunnar Larsen, “Grønært”, fra Niels Foss’ orkester. Af E. Levinsohn. Foto. Jazzreports 1—43.


312 Den nervepirrende Jazz-duel : Leo contra Peter. (Rubrik: Jazz ved Mr. Rhytm).
- Konkurrence i K.B. hallen med Leo Mathisen og Peter Rasmussens orkester. Us. Fotos af Leo Mathisen og Erik Parker. Musik-Amatøren 2—44.


313 Jazz-.Duel.
- Rapport fra en konkurrence i Aarhus mellem byens to bedste amatørorkestre. I pausen forsøg på at snige lidt klassisk musik ind. Signeret -tz. Musik-Amatøren 4—44.

 

314 Usædvanlig jazz-koncert
- en længere anmeldelse af en koncert i Casino Bio. Bl.a. opførtes et symfonisk jazz-værk af Kjeld Bonfils. Af Børge J.C. Møller. Fotos. Tribune 1-45


315 Poul Clemensen. Orkesterleder under Militærtjenesten.
- omtale af en jazzturné til garnisonerne på Sjælland, arrangeret af Folk og Værn. Signeret Børra. Foto. Tribune.4—45.


316 Amatørkonkurrencen.
- referat af en jazzamatørkonkurrence i Odd-Fellow Palæet med Jazzinformation som medarrangør. Us. Jazzinformation 5—50.


317 Amatørjazz i KB-hallen.
- signaturen –ps søger at finde en forklaring på, at et jazz-band-ball i KB-hallen blev den helt store succes. Jazz Parade 9—52.


318 Velplaceret initiativ i påsken: Jazzforedrag med film.
- omtale af et arrangement med filmforedrag om jazz i Kinopalæet ved Torben Ulrich. Desuden medvirkede nogle af de bedste danske jazzmusikere. Af Uffe Worsaa. Musikrevue 5—55.


319 Amatørkonkurrencen i Odd-Fellow Palæet.
- Anmeldelse af ovennævnte. Us. Jazzbladet nov. 57.


320 Ny dansk jazz — og Monica.
- Anmeldelse af en række danske jazzplader og -musikere. Af Boris Rabinowitsch Fotos. Musikrevue 6—58.

 
321 Chokerende polske modernister.
- Rapport fra Warszawa og Krakow fra en jazz-jamboree. Omtale af Louis Hjulmand Kvartet, der medvirkede. Fotos. Af Jørgen Leth. Jazzbladet okt. 58.


 

322 Lyttede de for meget?
- omtale af den første jazz- og lyrikaften på Louisianna og interview med arrangørerne  Knud Thorning-Hansen og Erik Moseholm. Fotos. Musikrevue 9-58.


323 Getz og Glindemann i Randers.
- Anmeldelse af koncert med omtale af Ib Glindemann som dansk jazz’ største aktiv. Af Vagn Lundbye. Fotos. Musikrevue 4—59.


324 Ib Glindemann, Igor Stravinsky m.m.
- Boris Rabinowitsch anmelder en koncert i Odd-Fellow Palæet, hvor flere af de danske topnavne medvirkede. Fotos. Musikrevue 2-60.


325 Dansk Jazz i Tivoli.
- Jørgen Lausen anmelder en koncert i Tivoli, hvor danske orkestre og sangsolister medvirkede. Musikrevue 4—60.


326 Europæisk kæmpe-jazz-festival.
- Erik Moseholm refererer fra den første europæiske jazzfestival i Antibes og Juan-Les-Pins, hvor han selv deltog med en trio. Foto af trioen. Jazzbladet, okt. 60

 
327. Amatørkonk
- Klaus Albrectsen anmelder jazzkonkurrence i Odd-Fellow Palæet. Musikrevu 7-60


328 Jazz for hvaffor en smag?
- Jørgen Frigaard anmelder en jazzkoncert, hvor Niels Viggo Bentzon medvirkede. Musikrevue 1—61.

 

329 Ny dansk jazz
- længere omtale af en række nye danske jazzindspilninger. Af Boris Rabinowitsch. Musikrevue 3—61.

 

330 Festival 61.
- Vagn Lundbye omtaler en jazzfestival med konkurrencer og udenlandske deltagere. Jazzrevy 5—61.

 

331 2 koncert.
- Boris Rabinowitsch omtaler herunder en radiokoncert med udenlandske og danske solister. Jazzrevy 6-61.

 

332 Hørt i København.
- Bl.a. positiv omtale af Jazzkvintet 60 efter Louis Hjulmands indtræden. Af Boris Rabinowitsch. Foto. Jazzrevy 2—62.


333 Hjulmand - Rostvold - Savery.
- Grundig omtale af tre LP’er med dansk jazz. Fotos. Jazzrevy 1—64.


334 Montmatre med mere.
- Under denne overskrift omtaler Boris Rabinowitsch bl.a. en landsomfattende jazzamatørkonkurrence, hvis finale afvikledes i radioen. Jazzrevy 2-64.

 
 

335 Solhverv + action.
- Bånd og plade med Tom Prehns kvartet og Contemporary Jazz Quartet med Sonny Murray. Længere anmeldelse af dansk avantgardejazz. Af Chr. Braadsen. Foto af  Franz Beckerlee. Jazzrevy 2—65.


336 Tchicai i Comblain-la-Tour.
- Merete Anthon fortæller om en i hast sammenbragt avantgarde-gruppes succes på en festival i Belgien. Fotos. Jazzrevy 3—65.

 
337 Lateef i Århus.
- Anmeldelse af en koncert med trioen I,ateef - Poul Ehlers - Finn Slumstrup. Us. Foto. Jazzrevy 1—66.


338 Montreux
- Niels Olaf Gudme rapporterer fra den årlige jazzfestival, hvor Finn Zieglers Kvartet deltog med succes. Foto. Jazzrevy 3—69.

 

339 Polsk jazz festival.
-Randi Hultin refererer fra en jazzfestival i Warszawa, hvor Erik Moseholms Trio deltog.
Fotos. Jazzrevy 4—69.


340 Endelig ---
- J.A. Lakjer omtaler et genoptryk af 28 af Svend Asmussens optagelser fra guldalderen og tiden lige efter. Foto. Musikrevue 1—70. –

 

341 Åbent brev - til arrangørerne og participanterne ved HCØ festivalen den 18. april 1970
- John Tchicai lufter sine tanker omkring koncertarrangementer i dag. MM 3-70

 

342 Multi-musik-festival.
- Erik Moseho1m og fire musikforeninger arrangerer en uges festival i Horsens for al slags musik med hovedvægten på den rytmiske musik. Af Ole Matthiessen. Musikrevue 1—71.


343 Den danske scene (rubrik).
- Gennemgang af og kommentarer til arrangementer siden sidst. Af Jens Jørn Gjedsted. Fotos. MM 1—72.


344 Multi-musik-festival
-Alf Holter fortæller om hvorledes musikfestivalens omfang er vokset efter succes i Horsens. Musikrevue 1-72

 

345 København maj – juni – juli 1972.
- Jens Jørn Gjedsted opregner begivenhederne på jazz/beat-fronten. Fotos. MM 3-72

 

346 Poul Bley i Montmartre 17/8
Ib Skovgaard Petersen anmelder duoen Bley/Nielsen Henning Ørsted. Foto af Bley. MM 4-72

 

347 Swing-sot i Jazzhus Montmartre
- Benny Carter, Harry Edison og Ben Webster med Arvid Meyers orkester anmeldes af Bent Kauling. Fotos. MM 3-73

 

Litteraturanmeldelser

 

Dansk litteratur om jazz

 

348 En dansk jazzbog - endelig.

- Red K. Feldbeck Christiansen anmelder Martin Goldstein og Victor Skaarups bog ”Jazz. Dens Udvikling, Former og Udøvere”. Han ønsker den velkommen og giver den en positiv kritik. Jazzavisen 2—34.

 

349 Jazz skal der til.

- Bent Henius anmelder Otto Lingtons bog “Jazz skal der til”. Jazzreports 4-41 (se 3)

 

350 Hvad med papiret?

- Sven Møller Kristensen anmelder Mogens Holmegaard Nielsens enquete “Hvad med jazzen?” Tribune 1—45

 

351 Pladesamlerens Hjørne (rubrik).

- Harald Grut anmelder Børge J.C. Møllers “Dansk Jazz Discography”. Grut har nogle få kritiske bemærkninger og er ellers positiv. Tribune 2—45.

 

352 Dansk Jazz Discography (rubrik: Pladesamlerens Hjørne).

- Børge J.C. Møller svarer på Harald Gruts kritik af diskografien. Efterfulgt af korrektioner og Supplementer til DJD. Tribune 3—45.

 

353 Bøger og blade (rubrik).

- Børge Friis anmelder Sven Møller Kristensens bog “Jazzen og dens problemer”. Musikamatøren 5—46.

 

354 Jazzårbogen (rubrik:--- de nye jazzbøger).

- Jørgen Leth anmelder Jazzårbogen 1957. Jazzbladet dec. 57.

 

355 Jazzårbogen

- Boris Rabinowitsch anmelder Jazzårbogen 1957. Musikrevue 10-57.

 

356 Fremragende dansk jazzbog.

- Jørgen Leth anmelder Erik Wiedemanns bog “Jazz og jazzfolk”. Jazzbladet nov. 58

 

357 Jazzkritik og kulturradikalisme

- Jørgen Leth anmelder Jazzårbogen 1958. Fotos af Torben Ulrich og Sven Møller Kristensen. Jazzbladet nov. 1958.

 

358 Ny og bedre jazzårbog.

- Knud H. Ditlevsen anmelder Jazzårbogen 1958. Musikrevue 8—58.

 

359 Jazzårbogen 1959.

- Hans Pendrup anmelder ovennævnte. Musikrevue 9—59.

 

360 Kattemusik.

- Max Brüel anmelder Jazzårbogen 1960. Musikrevue 7-60.

 

361 Boganmeldelser (rubrik).

- Boris Rabinowitsch anmelder Børge Roger Henrichsens bog “Noget om jazz.” . Jazzrevy 6-61

 

362 Jazzårbogen 1961

- Niels Bødker anmelder ovennævnte. Jazzrevy 7—61.

 

363 How – How!

- Erik V. Krustrup anmelder bogen om Leo Mathisen i serien “Danske jazzprofiler”. Foto af Erik Parker. Jazzrevy 2-63.

 

364 Kammerat med ænderne.

- Erik V. Krustrup anmelder biografierne “Erik Moseholm”, “Papa Bue”, “William Schïopffe” i serien “Danske jazzprofiler”. Fotos. Jazzrevy 2—63. (se 9. 10 og 11)

 

365 Danske jazzprofiler. Bind 5 og 6.

- Klaus Albrectsen anmelder biografierne “Svend Asmussen”, “Børge Roger Henrichsen” i serien “Danske jazzprofiler”. Fotos. Jazzrevy.4—63. /se 12 og 13)

 

366 Velkommen genudsendelse.

- Børge J.C. Møller anmelder Sven Møller Kristensen og John Jørgensens bog ”jazz”. Jazzrevy 4-63

 

367 Dus med Timme.

- J.A. Lakjer anmelder Timme Rosenkrantz’ bog “Dus med jazzen”. Foto af Timme sammen med nogle jazzmusikere. Jazzrevy 4—64.

 

368 Af jazzens billedbog.

- J.A. Lakjer anmelder Børge Roger Henrichsen og Jan Perssons bog “Ar jazzens billedbog”. Jazzrevy 4-65.

 

369 Slumstrup igen

Dan Turell anmelder Finn Slumstrups bog “Jazz”. Jazzrevy 1—67.

 

370 Jazztoner 1929.

- Børge Riis Larsen omtaler den første danske jazzbog, bibliotekar C.E. Hansens ”Jazz - Tidens Toner - Tidens Rytmer”, der udkom i 1929. Jazzrevy 2-67.

 

371 Jazzlitteratur (rubrik).

- Dan Turell anmelder Steen Nielsens bog “Om jazz”. Jazzrevy 4—67.

 

372 MHHH: Jazz

J.A. Lakjer anmelder “Musikkens Hvem-Hvad-Hvor: Jazz”. Jazzrevy 4-69.

 

 

 

Personalia

 

Albeck, Freddy:

 

373 Stilk. Hans Sang og hans Skæbne.

- Biografisk artikel om Freddy “Stilk” Albeck. Us. Musik Dans Film Variete 1-42.

Almati:

 

374 Hold øje med ham.

- Interview med Almati. Us. Foto. Jazz og Film 4-38.

 

Andersen, Harald:

 

375 Harald Andersens Orkester fotograferet på Angleterre.

- præsentation at orkestret med foto på forsiden og angivelse at medlemmerne. Orkestret kaldes på side 2 for Danmarks svar på Guy Lombardo. Jazzavisen 4—34.

 

376 Kapelmester Harald Andersen.

- Interview bl.a. om konkurrencen mellem kapelmestrene. Ved Frits Tscherning. Jazz 6-36.

 

Asmussen, Svend: (Se også: 12)

 

377 Fra Kvartet til Sekstet.

- En meddelelse om en udvidelse af Svend Asmussens orkester og en kritik af, at orkestret ligger for tæt op ad Joe Venutis. Us. Jazzavisen 4—34.

 

378 Svend Asmussen - en dansk Jazzstjerne.

- En artikel, der bl.a. analyserer Svend Asmussens spillestil. At Bent Henius. Jazzreports 1-41.

 

379 Svar på “Babseri” og “Svend Asmussen”.

- Clement Nielsen kommenterer Bent Henius’ artikler (den ene er Svend Asmussen - en dansk Jazzstjerne), og han kommer ind på spørgsmålet om swing. Jazzreports 3—41.

 

380 Begrebsforvirring.

- Bent Henius svarer Clement Nielsen og uddyber spørgsmålet om swing. Jazzreports 4—41.

 

381 2 små Babserier.

- To læserindlæg om Alice Babs og Svend Asmussen. Signeret E.S. og Jørgen Nissen. Jazzreports 4—41.

 

382 Svend Asmussen. Fra Rosenvængets A1lé til “Blue Heaven”.

- Historien om Svend Asmussen. Af Bent Henius. Fotos. Jazzreports 7—41.

 

383 Svend Asmussen kontra Børge Roger Henrichsen.

- Læserindlæg fra Hans Quist, der sammenligner landets to førende swingorkestre mand for mand. Foto af Børge Roger Henrichsens orkester. Jazzreports 3-42.

 

384 Va mæ Quist —?

- To kommentarer til Hans Quists sammenlignende analyse at Svend Asmussens og Børge Roger Henrichsens orkestre. Af Ole Bernth og Ernst Clausen. Jazzreports 4—42.

 

385 Efter Spilletid

- Samtale med Svend Asmussen bl.a. om Alice Babs, Stuff Smith og Coleman Hawkins. Ved Morten. Fotos. Musik Dans Film Variete 3-42.

 

386 Den ny Jazz

- Svend Asmussen drøfter fremtidens jazz med Mogens Holmegaard Nielsen. Foto at Svend Asmussens kvintet i “Blue Heaven”. Musik-Amatøren 4-43.

 

387 Beiderbecke et lallende Barn i Forhold til Armstrong.

- Samtale med Svend Asmussen om hvid og sort jazz m.m. Ved Bent Henius. Fotos. Tribune 4—45.

 

388 Publikum ønsker Shows.

- Samtale med en efterhånden sjælden gæst i Danmark: Svend Asmussen, der udtaler sig om shows, be-bop, svensk jazz og et tilbud fra Benny Goodman. Ved Alexander. Fotos af Svend Asmussen og orkestret. Toner og Rytme 9-48.

 

Avantgardegruppe:

 

389 Sådan gør vi -

- En artikel, der fortæller om, hvorledes en ny avantgardegruppe arbejder. Interviews med medlemmerne. Ved Finn von Eyben. Fotos. Jazzrevy 2-65.

 

Axen, Bent: -

 

390 Samtale med Bent Axen. Båndoptaget den 9—5-1960.

- En samtale med årets jazzmusiker om jazzen, dens personligheder og forbillederne. Ved Torben Ulrich. Foto. Jazzårbogen 1960.

 

Becker, Kurt:

 

391 Amatørerne har Ordet.

- Amatørguitaristen Kurt Becker, der har spillet i Asmussens “Blue Heaven”, fortæller bl.a. om sin karriere til Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Musik-Amatøren 5-43.

 

Beckerlee kvartetten:

392 Beckerlee kvartetten.

- Birger Jørgensen “anmelder” ovennævnte. Foto. Jazzrevy 3—63.

 

Bendix, Axel

I

393 Hvornaar kommer mon det, der skal afløse Swing?

- Interview med kapelmester Axel Bendix, der ikke anser swing-musikken for at være særlig seriøs. Ved Poul C. Olrik Foto. Musik og Film 9-38.

 

Big-band

394 Big Band i Århus.

- Kristen Bjørnkjær fortæller om et forsøg på at køre et big-band i Århus under ledelse af ungareren Tony Kovacs. Foto Jazzrevy 1-65

 

Biker, Pedro

 

395 Vi som gaar Tromme-Vejen (rubrik: Amatørerne har Ordet).

- Pedro Biker fortæller om sin karriere og om sine planer om at blive professionel. Us. Foto. Musik-Amatøren 6-43.

 

Blicher—Hansen, I:

 

396 30 års flirt med jazzen.

- I. Blicher-Hansen fortæller om sine oplevelser inden for jazzen Jazz Circle 1-56

397 30 års flirt med jazzen.

- I. Blicher—Hansen fortsætter sine erindringer inden for jazzen. Uafsluttet (bladet gået ind). Jazz Circle 2-56.

 

Blichmann, Henrik:

 

398 Nyt dansk Jazzband.

- Præsentation at et nyt orkester, startet af Henrik Blichmann (pianist). Ved Jørgen A. Foto. Jazzrevy 5—36.

 

Blue Sun: (se også: Ehlers, Poul)

 

399 Blue Sun.

- interview med gruppens medlemmer bl.a. om publikum og kritikerne. Ved Jens Jørn Gjedsted. MM 2-70.

 

400 Blålys om Blå Sol.

- Claus Bøje kommenterer Politikens reaktion på interviewet med Blue Sun (se ovenfor). Han konstaterer en manglende forståelse for den musik, Blue Sun laver. MM 3-70.

 

401 Time Music World.

- Omtale af tre af de mest fremtrædende jazz/beat-grupper herhjemme, nemlig Blue Sun, Burnin’ Red Ivanhoe og Cadentia Nova Danica. Fotos. Us. MM 3—70.

 

Bonfils, Kjeld:

 

402 Inspirationen maa komme inde fra!

- En samtale med Kjeld Bonfils bl.a. om klaverteori. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Musik-Amatøren 12—44.

 

403 Man kan godt spille med een finger og alligevel kunne en hel del---

- En samtale med Kjeld Bonfils om klaverteknik m.m. Ved Børge Friis. Foto. Toner og Rytme. 5-49.

 

404 Jazzklaver, gule roser og Ellington.

- En samtale med Kjeld Bonfils bl.a. om hans syn på forskellige jazzpianister. Ved J.A. Lakjer. Fotos. Musikrevue 9-58.

 

Botschinsky, Allan:

 

405 Samtale med en vingårdsmand.

- En samtale mellem redaktionen og Allan Botschinsky. Foto. Musikrevue 7-60.

 

Buki-Yamaz:

 

406 Buki-Yamaz.

- Et interview med latin/rock-gruppe bl.a. om baggrunden for den specielle musikblanding. Ved Jens Jørn Gjedsted. Foto. MM 5—6-73.

 

Burnin’ Red Ivanhoe: (se: 401 og Vogel, Karsten)

 

Bødker, Walther

 

407 - fuld at talent -

- en præsentation af jazzpianisten Walther Bødker. Ved Red. Foto. Jazzrevy 6—36.

 

Cadentia Nova Danica (se 401 og Christianshavnergruppen)

 

Christensen, Arne

 

408 Bort med de billige Virkemidler.

- En samtale med et stort talent, den nye guitarist og violinist Arne Christensen, bl.a om violinen som jazzinstrument. Ved Wilburson. Foto. Toner og Rytme 8-47.

 

Christensen, Bernhard

 

409 Bernhard Christensen og ligesindede

- En kritik at Bernhard Christensen og hans kompositioner. Signeret -Ziel. Jazz 8—37.

 

410 Antikritiske Bemærkninger

- Sven Møller Kristensen svarer på -Ziels angreb på Bernhard Christensen. Jazz 9-37

 

411 Amatørerne skal ikke efterligne men selv skabe!

- Et interview med Bernhard Christensen bl.a. om, hvordan han blev jazzkomponist. Us. Foto. Musik-Amatøren 9-43

 

Christianshavnergruppen

 

412 Christianshavnergruppen

- En samtale med denne på baggrund af medlemmernes samarbejde med Cadentia Nova Danica. Us. MM 3—70

 

Clausen, Thomas

 

413 Jeg føler faktisk, at jeg lige er begyndt.

- En samtale med Thomas Clausen, jazzpianisten, der har akkompagneret adskillige berømtheder Bl.a. om kritikken. Ved Roland Baggenæs Fotos MM 1-73

 

Coronarias Dans

 

414 Kosmisk musik.

- Herunder bl.a. en omtale at Coronarias Dans, der har spillet i Vizehuset

i Magstræde. At Jens Jørn Gjedsted. Foto. MM 1—74.

 

Coster-Kvartetten

 

415 Coster-Kvartetten

- Et interview med kvartettens medlemmer bl.a. om karrieren og grammofonindspilningerne Ved Jens Gjermann Eilertzen. Foto. Musik-Amatøren 4-44.

 

Darville, John

 

416 Eeny meeny miney mo. Historien om en basunist.

- Et portræt at basunisten John Darville fra Arnvid Meyers orkester. Foto. Us. Jazzrevy.2-67.

 

Dixon, Ole:

 

417 These guys are crazy.

- Birger Jørgensen causerer over en dårlig oplevelse med Ole Dixon Trioen.

Jazzbladet dec. 58.

 

Donde, Eli:

 

418 Den danske Joe Venuti.

- En omtale at Eli Donde. Us. Foto af Donde og orkestret. Jazz 5-34

419 De skal ha’, hvad de ka li’

- Et interview med Eli Donde. Ved Knud Meister. Jazz 4-35

 

420 Alt for sit Publikum

- Eli Donde udtaler sig om dansk jazz. Ved --- bye Foto. Jazz 1—37

 

Dændler, Johann Emile

 

421 “Jazzen er dødt” siger Dansk Jazzmusik Forenings Formand - Men den har banet Vejen for rytmisk Musik

- En samtale med Johann Emile Dændler om foreningen, jazzen, komponister, økonomi m.m. Ved Victor Skaarup. Forum 1—33

 

Ehlers,Poul (se også Blue Sun)

 

422 Om Poul Ehlers m.m.

- Kenneth Knudsen omtaler valget af årets jazzmusiker, Poul Ehlers MM l—7

 

423 “Danmark er et dejligt land”

- Samtale med Poul Ehlers. Medvirkende Jens Jørn Gjedsted og Claus Bøje Bl.a. om kritikken. Fotos MM 4-71

 

424 Historien om pandebåndet

- 2. del af samtalen med Poul Ehlers. Fotos MM 5—71 Fortsat

 

425 Hva mæ Hunza? (rubrik Den danske scene)

- Ole Knudsen kommenterer interviewet med Poul Ehlers og skriver bl.a. om dette at starte helt forfra på en samfundsudvikling. MM 6-71

 

Eiberg, Valdemar

 

426 Man maa “sidde på Stolen” i fire Timer om Dagen for at blive til noget.

- Et Interview med Valdemar Eiberg, den danske jazz-pioner. Ved Knud Meister. Foto at Valdemar Eibergs orkester på “Ritz” Jazz 5—35

 

427 Dansk Jazz før og nu.

- En samtale med Valdemar Eiberg. Signeret Mr. Rhytm. Foto af Eiberg og hans Hawaii-orkester. Musik-Amatøren 6—44.

 

Elniff, Jørn

 

428 Om Jørn Elniff

- Et portræt at årets danske jazzmusiker. Af Jørgen Frigård. Foto. Jazzårbogen 1961 side 31—34.

 

429 Til LP-optagelse med “Årets jazzmusiker”.

- Fotos at Jørn Elniffs trio ved indspilningen af en LP. Fotos: Lennart Ste? Jazzbladet maj—juni—61.

 

Esbensen, Egon:

 

430 Egon Esbensen.

- En præsentation at tenoristen fra Niels Foss’ orkester. Us. Foto. Musik Dans Film Variete 1—36.

 

Ewans, Kai: (se også: 25,26,27,28,29,544)

 

431 Kai Ewans er dybsindig.

- Et interview, hvori Kai Ewans optimistisk spår jazzen en strålende fremtid, ikke mindst i Danmark. Ved Knud Bidstrup. Jazz 9—35.

 

432 Swing-Epidemien raser.

- En artikel, der bl.a. omtaler et tilbud til Kai Ewans om et gæstespil i BBC. Signeret OK. Fotos af Ewans og af orkestret. Jazz 5—37.

 

433 Kai Ewans. 20 Aar i Spidsen for dansk Jazz.

- Historien om Kai Ewans. Af Bent Henius. Fotos. Jazzreports 10-42.

 

Feo:

 

434 Feo.

- Et interview med en jazz/beat-gruppe. Udtaler sig bl.a. om publikum. Signeret Sanrok. Foto. MM 4-73.

 

Fiehn, Erik:

 

435 Danmarks første Jazz-Konsulent.

- Et interview med komponisten Erik Fiehn. Ved John Leflang. Jazzavisen 4-34.

 

436 Jeg tror ikke på jazz’en som Folkemusik.

- Et interview med Erik Fiehn. Signeret -els. Jazz 10—35.

 

Foss, Niels:

 

437 Niels Foss og hans Orkester.

- Præsentation af et glimrende dansk jazzorkester. Ved Notme. Foto på forsiden. Jazzreports 9—42.

 

4313 Tak fru Gøssel sir Niels Foss.

- Et interview med Niels Foss efter orkestrets gennembrud i København. Bl.a. om orkestrets arbejdsform, der har udgangspunkt i Astrid Gøssels teorier. Ved Niels Nørlund. Foto af Niels Foss og Egon Esbensen. Jazzreports 1—42.

 

439 De rene Liniers Mand. Niels Foss og hans Shortwaveband.

- Præsentation af en musiker, der ikke går på akkord. Signeret Morten. Fotos. Musik Dans Film Varieté 2-42.

 

440 Swingmusikkens rytmiske Kilde.

- En samtale med Niels Foss især om Astrid Gøssels teorier. Ved Ove Thuelund. Foto. Musik-Amatøren 5—44.

 

441 Sukces og Kvalitet er altfor sjældent knyttet sammen.

- En samtale med Niels Foss bl.a. om kvinder og jazz. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Fotos. Musik—Amatøren 8-45.

 

442 Tommy Dorsey mit kommercielle Forbillede. Men jeg vil hellere spille 3die Basun i Negerorkester.

- En samtale med Niels Foss bl.a. om kommerciel musik, Astrid Gøssels teorier og ægte jazz. Ved Jørgen R. Keller. Fotos. Tribune 6—45.

443 Jazzens Fremtid i Danmark -?

- En samtale med Niels Foss i anledning af en tilsyneladende dalende interesse for jazzen i Danmark. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Musik-Amatøren 10—46.

 

Fujara:

 

444 Sådan gør vi -

- Præsentation og interview med en jazz/beat-gruppe om arbejdsform og mål. Ved Stig Toftgaard Andersen. Foto. Musikrevue 2-71.

 

Glindemann Ib:

445 USA-ros til dansk jazz - skriver Gunnar Albertson i sit sidste brev til Musikrevue.

- Amerikanske musikere roser danske jazzorkestre (Glindemanns og Poul Godskes). Musikrevue 4—59.

 

446 Glindemann på strøget.

- Frk. Anne-Lise Franke har engageret Ib Glindemanns orkester til sin restaurant, Exalon. Us. Foto. Musikrevue 2-58.

 

Godske, Poul: (se også: 445)

 

447 Om Poul Godske.

- Et portræt af årets danske jazzmusiker. Af Boris Rabinowitsch. Foto. Jazz årbogen 1959 side 97—101.

 

Grahn, René:

 

448 All-Round-Musiker med det ene Ben i Kunstmusikken - det andet i jazzen.

- En præsentation og en samtale med multiinstrumentalisten René Grahn, der for tiden spiller hos Bruno Henriksen. Han tror, at kunstmusik og jazz vil nærme sig hinanden. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Toner og Rytme 4-4?

 

Grauengaard, Jørn:

 

449 Samtale med en eks-giraf.

- En samtale mellem redaktionen og Jørn Grauengaard. Fotos. Musikrevue 7—59

 

Grøndahl, Launy

 

450 Symfonisk Jazz er et forfærdeligt Begreb.

- En samtale med Launy Grøndahl, der efter sigende indspillede den første jazzplade i Danmark (Dansk Jazz Discography). Han afskyr radioens “jazz”, som han kalder “Salon-Bæver”, foretrækker negrenes musik. Ved Morten Pedersen. Foto. Tribune 1—45.

 

Guldbøg, Helge

 

451 Vejen til Mikrofonen

- Et interview med refrænsangeren Helge Guldbøg bl.a. om forbilledet og planerne. Ved Jens Gjermann Eilertzen. Foto. Musik-Amatøren 10—44

 

452 Helge Guldbøg til “The Dorchester” I London.

- En samtale med crooneren, der under navnet “Chris Dane” har haft stor succes i Frankrig. Ved Alexander. Foto. Toner og Rytme 9-47.

 

Gyldmark, Hugo: se Merryman, Sid

 

Hagemann, Henry:

 

453 Faar København nogensinde en Dancing Hall?

- En samtale med Henry Hagemann, der, nys hjemkommet fra Sverige, sammenligner danske og svenske forhold. Ved Alexander. Foto. Toner og Rytme 10—47.

 

Hansen, Finn Otto:

 

454 Ferske drivhusmeloner?!

- Stig Toftgaard Andersen kommenterer valget af årets jazzmusiker Finn Otto Hansen. Han beklager, at man ikke valgte Kenneth Knudsen. Fotos. MM 2-72.

 

Hansen, Sofus

 

45 Evner, Idealer og praktisk Sans

- En samtale med Sofus Hansen, kapelmester i Lodberg. Ved Poul C. Olrik. Foto. Jazz 4—37

 

Harlem Kiddies:

 

456 Københavnsk Harlem.

- En præsentation af det danske orkester “Harlem Kiddies”. Us. Jazzreports 3—41.

 

457 Harlem Kiddies (rubrik: Jazzband i Nærbilleder).

- Orkestret præsenteres, og dets karriere opregnes. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Musik—Amatøren 4—44.

 

Hartmann, Hemming:

 

458 Vi snakker Kontrabas med Bassisten Hemming Hartmann.

- En samtale med Hemming Hartmann, der fortæller om sit arbejde. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto på forsiden. Musik—Amatøren 6-43.

 

Henningsen, Poul:

 

459 Jazzen er en social Kunst (rubrik: Jazzen og Ungdommen).

- En samtale med Poul Henningsen, der anser ungdommens jazzinteresse for at være den bedste, den har haft i historisk tid. Ved Bent Henius. Foto. Jazz-information 11-46.

 

Henrichsen, Børge Roger: (se også: 383 og 384)

 

460 Roger steps in - !

- Et interview med Børge Roger Henrichsen, der bl.a. giver gode råd til amatørerne. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Musik-Amatøren 1—43.

 

461 Fra Grieg til tolvtonejazz.

- En samtale med Børge Roger Henrichsen om hans karriere. Ved J.A. Lakjer. Fotos. Musikrevue 8-58.

 

Henriksen, Bruno:

 

462 Hvad skal en Musiker kunde - for at opnaa Optagelse i et moderne Danseorkester?

- Bruno Henriksen forklarer, hvilke krav, han stiller til sine musikere. Foto af Arenas 12-mands orkester. Musik-Amatøren 9—43.

 

Henriksen, Niels:

 

463 Dansk beat er ad helvede til - der mangler nyt blod.

- En samtale med Niels Henriksen fra gruppen Mo-I-Rana. Han kommer ind på spørgsmålet om en sammensmeltning af rock og jazz. Ved Torben Poulsen. Foto. MM 2—73.

 

Hindberg, Poul:

 

464 Klarinettisten tænker med Fingrene.

- En samtale med Poul Hindberg om karrieren, instrumentet og fremtiden. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Musik-Amatøren 8—43.

 

Hjulmand, Louis:

 

465 Jazzmusikerne er dygtigere nu end nogensinde ---

- Et interview med Louis Hjulmand. Ved Helge Sindahl. Fotos. Jazzbladet feb.58.

 

Hoffmark, Hermann:

 

466 Vore Arrangører 1 (rubrik).

- En præsentation at Hermann Hoffmark. Us. Jazzavisen.4-34.

 

Holm, Emil:

 

467 Jazzens personlige Note - og Slutscenen i Don Juan.

- Et interview med kammersanger Emil Holm bl.a. om hans syn på jazzen. Ved Karen Aabye. Jazz -36.

 

Hveedsteens Softband:

 

468 Hvedsteens Softband og hvad der ellers er interessant i det musikalske Aarhus.

- Artikel om musiklivet i Aarhus just nu. Foto af bandet. Us. Jazz 4—36.

 

Indigo Ring:

 

469 “Musiker”? - det er når man prøver at gentage det næste dag - og så det mislykkes.

- En samtale med medlemmerne af den nye gruppe Indigo Ring. Ved Jens Jørn Gjedsted. Fotos. MM 1—71.

 

Ingemann, Peter:

 

470 “Musikken er det fedeste at meditere på”

- Et interview med Peter Ingemann bl.a. om forskellen på beat og jazz. Ved Jens Jørn Gjedsted. Fotos. MM 3—73.

 

Kendte jazzfolk:

 

471 Hvad ønsker De for Jazzen i 1935?

- Interviews med kendte jazzfolk om nytårsønsker for 1935. Us. Jazz 1—35.

 

Nye jazznavne:

 

472 Jazzportrætter.

— Jens Jørn Gjedsted omtaler en række nye jazznavne fra København og omegn. Indledning af Arnvid Meyer. Jazzrevy 4-68.

 

Jazzorkestre:

 

473 Jazzorkestre til halv pris (rubrik: Dansk jazz).

- Præsentation af en række danske orkestre, som deltog i nogle tourneer, arrangeret af Jazzkredsen og Arte. Af Erik Moseholm. Fotos. Jazzrevy 3—67.

 

Jefsen, Jens:

 

474 Jens Jefsen.

- En præsentation og et interview med bassisten Jens Jefsen bl.a. om karrieren, forbilleder og syn på jazzudviklingen. Ved Roland Baggenæs. Foto. Musikrevue 1—72.

 

Jensen, Frank:

 

475 Samtale med ny mand fra Næstved nogen tid efter.

- Redaktionen taler med multiinstrumentalisten Frank Jensen, der stadig er aktiv. Foto. Musikrevue 3—60.

 

Jensen, Theis:

 

476 Et erotisk problem.

- Et portræt af Theis Jensen fra Theis/Nyegårds Jazzband. Af Peter Wessel Hørdum. Jazzrevy 2-67.

Johansen, Henrik:

 

477 Re-revival.

- En omtale at Henrik Johansens nye jazzband, der har spillet ved “jazzfestivalen” i Odd-Fellow Palæet. Af Børge J.C. Møller. Foto. Jazzrevy 3—62.

Johansen, Richardt:

 

478 Richard Johansen: Hvornaar vil Jazzen trænge til Fornyelse?

- En samtale med kapelmester Richard Johansen, der beklager jazzens afhængighed af restaurationsbranchen. Ved Knud Meister. Jazz 3-35.

 

479 Jeg spiller “soft” fordi Publikum vil have det, siger Richard Johansen.

- Et interview med Richard Johansen og en præsentation af det nye Scala-Orkester. Ved Knud Rye. Foto af Richard Johansen. Jazzrevy 5-36.

 

Jordan, Louise:

 

480 Miss Louise fortæller.

- Sangerinden Louise Jordan, der synger i National Scala, “anmelder” de danske jazzorkestre. Interview ved h.p. Hot 7—34.

 

Juhlert, Franklin:

 

481 Succes som Danseorkester - ikke som Koncertorkester. Franklin Juhlerts Tourne i Skaane.

- En længere omtale af dansk amatørorkesters tourne i Sverige. Af Børge J. C. Møller. Foto. Jazzinformation 9-46.

 

Jædig, Bent:

 

482 Samtale med Bent Jædig.

- Redaktionen taler med Bent Jædig. Musikrevue 1—60.

 

483 Årets jazzmusiker Bent Jædig (rubrik: Dansk jazz).

- Erik Moseholm fortæller om Bent Jædig. Foto. Jazzrevy 1-67.

 

Jæger, Frank:

 

484 Jeg får ikke så mange vabler på fingrene nu.

- En samtale med den forhenværende bassist Frank Jæger om hans aktive tid og hans nuværende arbejde. Ved Jørgen Leth. Foto. Jazzbladet 1—57.

 

Kampp, Einar:

 

485 Jazz efter noder.

- Et interview med Ejnar Kampp, der fortæller om musikhøjskolen i Frederiksborggade. Us. Fotos. Musikrevue 1—61.

 

Kardinalerne:

 

486 Gammelt navn - nyt orkester.

- En præsentation at Kardinalerne. Af Ebbe Iversen. Foto. Jazzrevy 2—68.

 

487 Kardinalerne.

- Ole Smith karakteriserer og roser det danske traditionelle orkester. Foto. Musikrevue 2—70. –

 

Kierulff, Willy:

 

488 Hvordan med den danske Dansemusik?

- Et interview med Willy Kierulff og Erik Fiehn. Ved -n-. Jazz 1-36.

 

Kjær, Vilfred:

 

489 Hot - Jazzens bedste Tid er forbi!

- Et interview med Vilfred Kjær. Ved Peter. Foto af Vilfred Kjær og hans orkester i “Valencia”. Jazz 9—35.

 

490 Jazz - Pædagogik - og andet.

- Et interview med Vilfred Kjær, der fortæller om sin karriere og om kvindernes uegnethed til at spille jazz. Ved Mogens Ho1megard Nielsen. Foto. Musik-Amatøren 8—9—44.

 

Klarinettister:

 

491 Really the Blues?!?

- I forbindelse med et besøg af Mezz Mezzrow, omtaler Klaus Albrectsen flere af de bedste danske klarinettister. Fotos. Musikrevue 1-61.

 

Klem, Henning:

 

492 Amatørorkestrets Arrangør.

- Et interview med pianisten og arrangøren Henning Klem, der fortæller om sin karriere og om at arrangere. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Musik-Amatøren 7-43.

 

Knudsen, Kenneth: se Hansen, Finn Otto

 

Kragh, Erik “Spjæt”:

 

493 Janitsharen har Ordet --

- i et interview fortæller Erik “Spjæt” Kragh om sit arbejde, sit møde med Armstrong og om amatørmusikken. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Musik Amatøren. 3—43.

 

Kristensen, Sven Møller:

 

494 Sven Møller Kristensen.

- John Jørgensen har sammensat en mosaik af Sven Møller Kristensen-citater i anledning af dennes 60-års dag. Jazzrevy 4-69.

 

Kroner, Erling:

 

495 George Russell/Erling Kroner.

- Et interview med Erling Kroner, der har medvirket ved en indspilning til Danmarks Radio under ledelse af George Russell. Ved Jens Jørn Gjedsted. Foto. Jazzrevy 1—69.

 

496 Interview med Erling Kroner.

- Om hans studieophold ved Berklee School of Music, hans jobs i USA, fremtiden etc. Ved Ole Matthiessen Foto. MM 5—70.

 

Lakjer, J.A.:

 

497 J.A. Lakjer død.

- En nekrolog over redaktøren af Musikrevue. Af Jens Jørn Gjedsted. MM 6- 72.

 

Lamberth, Arne:

 

498 Mere ensemblespil - færre soloer.

- Et interview med Arne Lamberth, der fortæller om dannelsen af en studiegruppe, bestående af professionelle musikere fra de store restauranter. Ved Hans Jørgen Pedersen. Jazzinformation 2—50

 

Larsen, Gunnar: (se også: 311) -

499 Swing- Musikkens Benjamin. Gunnar Larsen fortæller om sin musikalske Debut.

- Et interview med tenoristen i Niels Foss’ orkester, Gunnar Larsen, der debuterer som 15-årig. Ved 0.T. Foto. Musik-Amatøren 4—44.

 

Laumann, Holger:

 

500 Holger Laumann.

- Et interview med en travl jazz/beat-musiker, der spiller i tre forskellige grupper. Han var en af de første, der som jazzmand begyndte at spille elektrisk musik. Ved Poul Erik Sørensen. Foto. MM 1—74.

 

Lausen, Jørgen:

 

501 Månedens danske portræt. “Jazzatmosfære” er et ukendt begreb herhjemme”.

- Et interview med pianisten Jørgen Lausen. Ved J.A. Lakjer. Tegning. Musikrevue 9—57.

 

Leick, Vagn:

 

502 “Thing”.

- Et interview med Vagn Leick, der har været i USA. Han sammenligner dansk og amerikansk musikmiljø. Ved Jens Jørn Gjedsted. Foto. MM 1—73.

Ley Hans Henrik:

 

503 Månedens danske portræt (rubrik).

- Hans Henrik Ley præsenteres af Erik Moseholm. Foto. Musikrevue 5-57.

 

Lington, Otto:

 

504 Otto Lington.

- Et interview med Otto Lington, der bl.a. fortæller om sine planer for en orkesterudveksling med England. Véd Knud Rye. Foto. Jazzrevy 6-36.

 

Magnussen, Eb: (Se også: 52)

 

505 Et Orkester, der giver gode Løfter.

- Et interview med Elo Magnussen. Ved Rok. Foto. Jazz 6—37.

 

Mathisen, Leo: (se også: 8)

 

506 Leo Mathisen fortæller.

- Hvordan Leo Mathisen mødte Adrian Rollini. Foto af Leo Mathisen med ægteparret Rollini og Max Lefkos orkester. Jazzrevy 2-35.

 

507 Kapelmester Leo Mathisen causerer om Pianister og Arrangementer. Foto. Jazzrevy 5-36.

 

508 Manden med Swing og Ideer.

- Et interview med Leo Mathisen, der udtaler sig om jazzen i Danmark. Ved Jørgen Rothenborg. Jazz 11—36.

 

509 Farvel Leo - eller var det Lyv?

- Mere om Leo Mathisen. Ved Fritse Tscherning. Jazz 7—37.

 

510 Kapelmester Leo Mathisen har Ordet

- Leo Mathisen fortæller om sin karriere. Foto. v 1-41.

 

511 Leo steps out

- En samtale med Leo Mathisen om hans syn på jazzen før og nu m.m. Ved Niels Nørlund. Jazzreports 2—42.

 

512 Jeg vilde meget nødig være Jazzkritiker - (rubrik: Jazzen og Pressen).

- En samtale med Leo Mathisen om, hvad der kan kræves af en jazzkritiker og om fagpressen. Ved Bent Henius. Foto. Jazzinformation 10—46.

 

513 Take it easy!

- Birger Jørgensen begrunder, hvorfor han mener, at Leo Mathisen er den eneste virkelige jazzpersonlighed, Danmark har haft. Foto. Jazzrevy 3—62.

 

514 Leo.

- Mogens Brøsted trækker forskellige sider ved Leo Mathisens karriere frem og gør rede for Leo Mathisen-stilen. Noter om karrierens forløb. Fotos af Leo Mathisen og nogle af hans medspillere. Musikrevue 1—70.

 

The Maxwells:

 

515 Uden for kulten

- Jens Jørn Gjedsted omtaler gruppen The Maxwells, der sprænger anmeldernes båse. Foto af Kjeld Ibsen fra gruppen. Jazzrevy 2-69.

 

Meinert, Carsten:

 

516 Ragna rok. Carsten Meinerts come-back.

- Et interview med Carsten Meinert, der er gået fra jazz til beat. Ved Jens Jørn Gjedsted. Fotos. MM 3—73.

 

Merryman, Sid:

 

517 En af Danmarks travleste Kapelmestre.

- Et interview med Sid Merryman alias Hugo Gyldmark. Ved Paul C. Olrik. Foto. Jazz og Film 2—38.

 

Mickelborg, Finn:

 

518 Finn Mickelborg - en af vore egne.

- En præsentation af arrangøren Finn Mickelborg. Af Peter Wendt. Foto. Jazzbladet maj-juni -61.

 

Mikke1borg, Palle:

 

519 Tanker ved skillevejen.

- en samtale med årets jazzmusiker, Palle Mikkelborg (trompetist og arrangør). Ved Bjarne Rostvold. Foto. Jazzrevy 1—68.

 

Mo-I-Rana se Henriksen, Niels

Mortensen, Eigil:

 

520 En Dansker startede Verdens første sorte og hvide Jazzband.

- Et interview med tenoristen Eigil Mortensen, der opnåede en vis position i USA og bl.a.. spillede sammen med Johnny Hodges i flere år. Ved “Ha-Ra”. Fotos. Jazzreports 3—43.

 

Mortensen, Harald:

 

521 Harald Mortensen.

- Et interview med kapelmester Harald Mortensen, der bl.a. fortæller om sit engagement i Berlin. Ved Knud Rye. Foto. Jazzrevy 6-36.

 

Moseholm, Erik: -

 

522 Moseholms depression.

- Tanker og kritik omkring en Erik Moseholm-komposition. Af Jørgen Leth. Jazzbladet nov. 57.

523 Mere om Moseholm.

- En reaktion på Jørgen Leths kritik af Moseho1ms komposition “Depression”, Bl.a.underskrevet af Louis Hjulmand og Vagn Lundbye. Efterfulgt af et svar fra Jørgen Leth. Jazzbladet dec. 57.

 

524 Minifoto af Erik Moseholm.

- Et portræt af årets jazzmusiker, Erik Moseholm. Af Børge Roger Henrichsen. Foto. Jazzårbogen 1958 side 54—57.

 

Møller, Kaj:

 

525 Vores bedste Jazz-Arrangør.

- Et interview med Kaj Møller. Ved An. J. Foto. Jazz og Film 4—38.

Neumann, Gerda:

 

526 Familie-Jazz.

- Et interview med Gerda og Hans Ulrik Neumann. Ved Key. Jazz 11-35.

 

527 En dansk Mildred Bailey og et helt rigtigt “Swing-Orkester”.

- En omtale af Danmarks første jazzsangerinde, Gerda Neumann og hendes orkester. Us. Jazzrevy 3-36.

 

Neumann, Ulrik: se Neumann, Gerda

 

Nissen—Fjeldsted Swingtetten:

 

528 Nissen—Fjeldsted Swingtetten.

- Birger Jørgensen præsenterer det danske swing-orkester. Foto. Jazzrevy 4-63.

 

Nissen & Goldschmidt Kvintetten:

 

529 Nissen & Goldschmidt Kvintetten.

- Birger Jørgensen præsenterer ovennævnte. Fotos. Jazzrevy 3—64.

 

Olesen, Winstrup:

 

530 Kapelmesteren, der drømmer om Doktorafhandling.

- Et interview med Winstrup Olesen. Ved Karen Aabye. Foto. Jazz 2—37.

 

531 En Time i Saxofonspil.

- Et interview, hvori Winstrup Olesen bl.a. fortæller om, hvad swing er og om swing-ungdommen. Us. Foto. Musik-Amatøren 2-43.

 

532 Erhvervsmusik er et Kunsthaandværk.

- Et interview med Winstrup Olesen, der underviser i ensemblespil. Ved Kes. Foto. Musik—Amatøren 3-44.

 

Olsen, Poul:

 

533 En hvid Neger.

- Morten Pedersen portrætterer Poul Olsen og kalder ham Danmarks bedste jazz- violinist. Foto. Jazzrevy 2—42.

 

534 Mester Stuff og hans Disciple.

- En artikel om Stuff Smith og hans danske “disciple”, Poul Olsen og Svend Asmussen. Us. Fotos. Musik Dans Film Variete 2—42.

 

Organiserede musikere:

 

535 Her er de —

- En liste over de orkestre i Danmark, der omfatter organiserede musikere. Ved Arnvid Meyer. Jazzrevy 3-68 S.

 

Papa Bue: (se også: lO)

 

536 Samtale med en viking.

- En samtale mellem redaktionen og Arne Bue Jensen (Papa Bue). Musikrevue 6—59.

 

537 Koncerter i København.

- Bio- og diskografiske oplysninger om Papa Bues orkester, Leonardo Pedersens Jazzkapel, Bent Ronaks Big Band og Tom Prehns Kvartet. Us. Fotos. Jazz- revy 3-67.

 

Parker, Erik:

 

538 Jazzrevy præsenterer: Erik Parker.

- Et interview med Erik Parker i “München”. Ved Morten Pedersen. Foto. Jazz-revy 3-42.

 

539 Jazz-Trompetisten.

- En samtale med Erik Parker fra Leo Mathisens orkester bl.a. om hans karriere. Ved Erik Kesmodel. Foto. Musik—Amatøren 5—43.

 

Pedersen, Leonardo: se 537

 

Pedersen, Morten:

 

540 Sensationelt Fødselsdagsinterview med Hr. Jazzreports.

- Et interview med (formentlig) redaktøren at Jazzreports, Morten Pedersen, i anledning af et-års dagen for bladets start. Drejer sig bl.a. om starten og om bladets fremtidsplaner. Ved “cootie”. Fotos at bladets medarbejdere. Jazzreports 1—42.

 

Petersen, Teddy:

 

541 Fra Kongens Livgarde over Broadway til Wivex.

- Et interview med kapelmester Teddy Petersen bl.a. om hans manglende interesse for “hot-jazz”. Ved -sen. Jazz 8—35.

 

542 Aktuelt Spørgsmaal: Hvor dansk skal man være?

- Teddy Petersen svarer på et angreb i tidssktiftet Ord og Toner, der kræver flere danske melodier på repertoiret. Us. Jazz 6—37.

 

543 Teddy Petersen er en meget forsigtig Mand.

- Et portræt af Teddy Petersen. Ved Fritse Tscherning. Foto. Jazz 7—37.

 

544 Nytaarssamtale med Kapelmestrene Teddy Petersen og Kai Ewans.

- I en samtale med Mogens Holmgaard Nielsen gør de to kapelmestre status over musikken for 1943. Foto at Kai Ewans på forsiden. Musik-Amatøren 1-44.

 

Prehn, Tom: (se også: 537)

 

545 Det mest saliggørende ved musiken er larmen -

- Et interview med avantgardemusikeren Tom Prehn. Ved Chr. Braad Thomsen. Foto. Jazzrevy 3-64.

 

546 Tom Prehns Kvartet

- To artikler, “Anticipationer” og “Professionel avantgarde”, af hhv. Bjørn Veierskov og Jens Bjerg, omtaler Tom Prehns Kvartet og dens nye LP. Jazzrevy 3—67.

 

Preil, Louis:

547 Om Radiojazz, Fanatiker-Kritik og Englandsrejse.

- Et interview med Louis Preil (kapelmester ved radioen) bl.a. om “hot” og “straight”. Ved Ole Spahr. Jazz 7-35.

 

Det ny Radiodanseorkester:

 

54.8 Kvasijazz.

- Finn von Eyben omtaler kritisk Det ny Radiodanseorkester, der ledes af Ib Glindemann. Foto. Jazzrevy 2—65.

 

549 Radiodans eller radiojazz?

- En artikel at Ole Kurt Jensen i anledning at Finn von Eybens kritik af Det ny Radiodanseorkester. Jazzrevy 4-65.

 

Radioens Big Band:

 

550 Det var en lørdag aften.

- Et portræt at Radioens Big Band. Af Ole Kurt Jensen. Jazzrevy 1-68.

 

551 Radioens Big Band.

- Efter at Ray Pitts er blevet musikalsk leder af RBB, gør Erik Moseholm status for orkestret. Fotos af Ray Pitts + Ib Glindemann og orkestret. Musikrevue 1—71.

 

Radioens Jazzklub:

 

552 Jazz i radioen.

- Korte biografier at medlemmerne at Radioens Jazzklub. Hvem-Hvad-Hvor 1958 side 461.

 

Radiojazzgruppen:

 

553 Radiojazzgruppen.

- I anledning af gruppens 3-års dag fortæller Erik Moseholm om dens oprindelse og virke. Foto at Børge Roger Henrichsen. Jazzrevy 4—64.

 

Rasmussen, Peter:

 

554 Hot-Peter i Form. Morsom ny Kombination i “München”.

- En omtale af Peter Rasmussen efter hans overtagelse af Svend Asmussens orkester. Foto. Us. Jazzreports 2—43.

555 Miff Mole’s danske Elev.

- Kapelmester Peter Rasmussen om sine oplevelser i USA, om det at spille trækbasun etc. Et interview ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Musik-Amatøren 7—43.

556 Dansk Jazzmusiks Kæmpesukces i Holland.

- Peter Rasmussen beretter om sit orkesters succes i Holland. Foto af orkestret og af Svend Asmussen, som rejser derned med sekstetten. Musik—Amatøren 8-46.

 

557 Vi indstuderer musik og ikke løjer.

- En samtale med Peter Rasmussen bl.a. om dansk jazz i forhold til amerikansk og om be-boppen. Ved Børge Friis. Foto. Toner og Rytme 1—49.

 

Rastenni,Raquel:

 

558 Fra Avispige til Swingsangerinde. Raquel Rastenni fortæller løs.

- En samtale med Raquel Rastenni, der fortæller om sit liv og karriere. Ved Bubi. Fotos Jazzreports 7—42

 

 

Reinau, Poul:

 

559 - Swing er en Følelse, siger Formanden for Aarhus Jazzklub.

- Et interview med Poul Reinau, bl.a. om klublivet i Aarhus. Ved Ib Kesmodel. Foto fra en jamsession i klubben. Musik—Arnatøren 6-42.

 

560 5 unge danner Kvintet.

- Poul Reinaus Quintet præsenteres og interviewes af Kes. Foto. Musik—Amatøren 9—43.

 

Ring, Børge:

 

561 Jazz og Guitarspil.

- Et interview med Børge Ring bl.a. om, hvordan man får succes. Ved Alexander. Tegning. Musik-Amatøren 3-45.

 

Ronak, Bent: se Papa Bue (537)

 

Rosenkrantz, Timme:

 

562 Panassié til Grin i Amerika. Jeg er Jazzjournalist - ikke Kritiker.

- En samtale med Timme Rosenkrantz bl.a. om ny og gammel jazz og jazzkritikken. Ved Jørgen R. Keller. Foto. Tribune 5—45.

 

563 Timme.

- En nekrolog af J.A. Lakjer. Foto. Jazzrevy 3—69.

 

Rothenborg, Jørgen:

 

564 Meet the Manager.

- En samtale med koncertarrangøren Jørgen Rothenborg. Ved Bent Henius. Foto. Jazzreports 5-42.

 

Rune, Ingelise:

 

565 Aabent brev til Ingelise Rune.

- Efter at have rost sangerindens musikalitet beklager Bent Henius sig over det “volapyk” Ingelise Rune giver ud for at være engelsk. Jazzreports 4—43.

 

Ryg, Jørgen:

 

566 Hvor er han henne -?

- En kommentar til en artikel om Jørgen Ryg i “Medlemsblad for Sønderborg Jazz Club”. (oktober 58). Artiklen fra medlemsbladet er aftrykt. Af Boris Rabinowitsch. Musikrevue 8—58.

 

567 “Kendskab til sprøjten”.

- Vagn Lundbye kommenterer Sønderborg Jazz Clubs medlemsblads angreb på Jørgen Ryg samt meddelelsen om, at “Mandens Blad” vil anlægge injuriesag for Jørgen Ryg. Musikrevue 1-59.

 

Savery, Finn:

 

568 Månedens danske portræt(rubrik).

- En omtale af Finn Savery. Ved Erik Moseholm. Musikrevue 6-58.

 

569 Jeg kan ikke lade mig nøje –

- - En samtale med Finn Savery. Ved Jørgen Leth. Foto. Jazzbladet . 53.

 

Schiøpffe, William: (se også: 11)

 

570 Omkring William Schiøpffe.

- En præsentation af årets jazzmusiker. Af Erik Wiedemann. Foto. Jazzårbogen 1957 side 37—40.

571 Månedens danske portræt (rubrik).

- En omtale af William Schiøpffe. Af Erik Moseholm. Foto. Musikrevue 4—57.

 

572 Here comes Willie. William Schiøpffe om dansk jazz (rubrik: Fra den hjemlige tribune). Ved bjr. Foto. Musikrevue 10—57.

 

Schreiber, Hans:

 

573 En Personlighed ved et Klaver.

- En omtale af Hans Schreiber. Af Knud Meister. Jazz og Film 1-38.

 

Skalka, Max:

 

574 Dirigent fra 7-aars Alderen.

- En samtale med dirigenten Max Skalka. Us. Foto. Jazz 5—37.

 

Skjoldborg, Anker:

 

575 Louis de Vries er værd at høre!

- Saxofonisten Anker Skjoldborg fortæller om sine rejser i udlandet. Jazz-revy 1—35.

 

Skouby, Axel

 

576 Dengang vi begyndte: Da Axel Skouby indspillede “Sonny Boy” med Louis de Vries

- En samtale med Axel Skouby. Ved Mr Quick. Foto. Musik-Amatøren 4-44.

 

Stangerup, Richard:

 

577 Nordeuropas eneste Marimbaorkester er fænomenalt.

- Knud Rye omtaler Richard Stangerups nye orkester og interviewer kapelmesteren. Foto af orkestret. Jazzrevy 6—36.

 

578 Samtale ned Europas første vibrafonist.

- En samtale mellem redaktionen og en veteran i dansk jazz: Richard Stangerup. Foto. Musikrevue S—59.

 

579 Fortsat samtale med Europas første --

- 2. del af samtalen med Richard Stangerup. Foto. Musikrevue 9—59. Fortsat.

 

Steffensen, John:

 

580 Kender De John’s Band?

- En præsentation af John’s (Steffensen) Band. Signeret Provinsboer. Foto. Jazz 5—36.

 

Stormys Kvartet:

 

581 “New Stars”.

- En præsentation af amatørgruppen Stormys Kvartet. Af Peter Wendt. Foto. Jazzbladet jan 61.

 

Strømberg, Peter:

 

582 Peter Strømberg - et interview.

- En samtale med Peter Strømberg bl.a. om hans baggrund, forbilleder og hvad der sker nu. Ved Torben Enghoff. Foto. MM 4-70.

 

Taxa—Ole:

 

583 Hele Diskussionen om gammel Jazz er inderlig ørkesløs.

- Et interview med indehaveren af Record Shop, Carl “Taxa”-Olsen, bl.a. om ny og gammel jazz, om det at jazzen ikke behandles som en kunstart og om jazztidsskrifter. Ved Jan P. Hetsoh. Fotos. Jazzinformation 8—46.

 

584 Jazz Parade interviewer Taxa-Ole.

- En samtale med indehaveren af Record Shop om forretningen, nutidens jazzsmag, jazzens stade etc. Ved Bent 0. Haandstad. Jazz Parade 7—51.

 

Tchicai, John:

 

585 Moderne kogekunst.

- En samtale med John Tchicai om årsagen til hans succes i USA. Ved Erik V. Krustrup. Foto. Jazzrevy 3-63.

 

586 Anbefalet — eller ej.

- Merete von Eyben beklager de danske kritikeres manglende anerkendelse af John Tchicai. Foto. Jazzrevy 1-67.

 

587 John Tchicai - anbefalet.

- Et åbent brev til Merete von Eyben om diverse misforståelser omkring John Tchicai. Jazzrevy 2—67.

 

588 John Tchicai.

- Erik Moseholm svarer på en kritik fra John Tchicai vedrørende radioens dispositioner omkring avantgarden i almindelighed og ham selv i særdeleshed. Jazzrevy 1—68.

 

589 John Tchicai.

- Peter Foersom portrætterer John Tchicai. Efter artiklen findes en diskografi. Foto. Jazzrevy 1—69.

 

590 Årets hæderspriser (rubrik).

- Årets jazzmusiker, John Tchicai, omtales. Foto. Hvem—Hvad—Hvor 1970 side 414.

 

591 Festival international de jazz Montreux.

- En samtale med John Tchicai om hans udvælgelse til Montreux—festivalen. Ved Claus Bøje. Foto. MM 5-70.

 

Theis/Nyegaards Jazzband: se Jensen, Theis

 

Thilo, Jesper:

 

592 Jesper Thilo — et portrætforsøg.

- Jørn Jensen biograferer Jesper Thilo. Foto. Jazzrevy 2—68.

 

Thomsen, Chr.:

 

593 Vore Arrangører 2 (rubrik).

- En omtale af Chr. Thomsen. Us. Jazz 5-34.

 

Thomsen, Aage Juhl:

 

594 Et godt Band

- En præsentation af Aage Juhl Thomsens orkester. Foto. Jazzavisen 2-34.

595 Den klassiske Skole er uundværlig for enhver Jazzmusiker.

- Et interview med Aage Juhl Thomsen. Ved Knud Meister. Jazz 5—35.

 

Thurum, Kaj:

596 Kaj Thurums Band.

- En præsentation af ovennævnte orkester. Signeret —rg. Foto. Jazz 6-36.

 

Tuxen, Erik: (se også:33)

 

597 Erik Tuxen Radiokapelmester.

- En omtale at Erik Tuxen ved hans overtagelse at jobbet som kapelmester ved radioen, Signeret -r. Jazz 6-36.

 

V8:

 

598 V8 lægger op.

- Signaturen Sanrok beklager, at den avancerede jazz/beat-gruppe er blevet opløst. MM 2—73.

 

Verlis, Paul:

 

599 Paul Verlis: Swing was never King - not really King.

- En samtale med en succesrig orkesterleder bl.a. om jazzens stilling i Danmark i dag. Ved Mogens Holmegaard Nielsen. Foto. Toner og Rytme 5-47.

 

Vig, Steen:

 

600 Steen Vig.

- Et portræt af saxofonisten Steen Vig. Af Ejgil E. Hansen. Foto. Jazzrevy 4-67.

 

Vogel, Karsten: (se også: 401)

 

601 Fra brændende Ivanhoe til hemmelig østers.

- Et interview med Karsten Vogel om opløsningen af Burnin’ Red Ivanhoe og om dannelsen at Secret Oyster, desuden om økonomi m.m. Ved Jens Jørn Gjedsted. Fotos. MM 4—72.

 

Warny, Jens:

 

602 Danmarks mest berømte Violin.

- En omtale af Jens Warny og hans orkester. Us. Foto. Jazzavisen 3-34.

 

603 Jeg købte en Kjole for 10 Kr.

- En samtale med Jens Warny. Ved Karen Aabye. Foto. Jazz 3-37.

 

Würgler, Arne:

 

604 Musik og Lys (rubrik) 63. møde - 30. juni 71.

- Kort mødereferat, der munder ud i en samtale med Arne Würgler, som ønsker, at Musik og Lys får mere fagforeningspræg. Deltagere i samtalen: Jens Jørn Gjedsted, Simon fra Musik og Lys og Ole Matthiessen. Foto af Blast Furnace med Arne Würgler. MM 5-71.

 

605 Kommentar til Würgler (rubrik: Den danske scene).

- Gibber fra gruppen Blues Addicts kommenterer samtalen med Arne Würgler om foreningen Musik og Lys’ status. MM 6—71.

 

The Zirenes:

 

606 Nye grupper (rubrik).

- Herunder omtale af The Zirenes, der opstod på Vallekilde sommeren 1973. Af Marilyn (gruppemedlem). MM 1—74.

 

Årenes danske jazzmusikere:

 

607 Årenes danske jazzmusikere.

Biografier af ovennævnte fra årene 1957-68. Fotos af nogle af musikerne, Hvem—Hvad-Hvor 1969 side 4408-412.
Bøger om dansk jazz
1) Jazz. Dens Udvikling, Former og Udøvere. Af Martin Goldstein og Victor Skaarup. København, Frederik E. Pedersens Forlag, 1934. 139 sider, illustreret.
- Heri syv sider om dansk jazz. Nærmest en opremsning af de danske kapelmestre og deres orkestre og spillestil. I øvrigt kun sporadisk relevant.
e 348).
 
2) Söby, Olaf: Jazz kontra europæisk Musikkultur. København, Levin & Munksgaard
1935. 96 sider.
- Et kampskrift mod jazzen på baggrund af en avisdebat, startet af Jacob Paludan i Dagens Nyheder 6. april 1933. Bogen er præget af udtalte racefordomme og forskrækkelse over jazzens livs- og kropsglæde. Træk af nazistisk “renhedsdyrkelse”. Interessant som bevis på de stærke reaktioner, jazzen kunne fremkalde. Først i bogen er debatindlæggene fra aviserne aftrykt.
 
3) Lington, Otto: Jazz skal der til. København, Carl Allers Bogforlag, 1941. 123 sider, illustreret.
- Bogen er i højere grad et billede af forlystelsesbranchen i København fra 1918 til 1941 end en seriøs behandling af jazzens fremvækst og kår i samme periode her i landet. Den er imidlertid underholdende og livligt fortalt, med mange udtalelser og fotos af banebryderne inden for den ny dansemusik/jazzen i Danmark.
-(se 349).
 
4) Nielsen, Mogens Holmegaard: Dansk Jazz-Album. Aarhus, Etala Musikforlag, 19?
80 sider, illustreret.
— En præsentation af en række betydelige kunstnere inden for den danske jazz: Indledning af magister Johannes Nørgaard, der bringer et kort vue over historien om dansk jazz. I hovedafsnittet fotos af de biograferede kunstnere. Har i øvrigt (som nedennævnte) mere karakter af et blad end af en bog.
 
5) Nielsen, Mogens Holmegaard: Hvad med Jazz’en —? Jazz-Enquete med Tegninger af Troels Marstrand. Aarhus, Etala Musikforlag, 1945. 56 sider, illustreret
- En samling af udtalelser om jazzens tilstand og i fremtiden, fremsat af kendte personer inden for musiklivet. Portrætter af. De enkelte bidragydere. (Se 350).
 
6) Jazzens Hvem—Hvad—Hvor. 1. udgave. København, Politikens Forlag, 1953. 384 sider, illustreret.
Heri biografier af danske jazzmusikere med fotos.
 
7) Jazzens Hvem—Hvad—Hvor. 2. udgave. København, Politikens Forlag, 1962. 392
sider, illustreret.
- Heri biografier af danske jazzmusikere med fotos.
 
8) Mathisen, Leo. Biografi, skrevet af Birger Jørgensen. København, Chr. Erichsens Forlag, 1962. 76 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).
- Indeholder diskografi og bibliografi.
(Se 363).
 
9) Moseholm, Erik. Biografi, skrevet af Jens Schoustrup Thomsen. København, -
Chr. Erichsens Forlag, 1962. 64 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).
- Indeholder diskografi.
(se 364).
 
10) Papa Bue. Biografi, skrevet at’ Ole Bendix. København, Chr. Erichsens Forlag,
1962. 71 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).
- Indeholder diskografi.
(Se 364).
 
11) Schiöpffe William. Biografi skrevet af Erik Moseholm. København, Chr. Erichsens Forlag, 1962. 61 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).
- Indeholder diskografi og bibliografi.
(Se 364).
 
12) Asmussen, Svend. Biografi skrevet af Bent Henius. København, Chr. Erichsens Forlag, 1963. 79 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).
- Indeholder diskografi.
(Se 365).
 
13) Henrichsen, Børge Roger. Biograf i skrevet af Birger Jørgensen. København, Chr. Erichsens Forlag, 1963. 79 sider, illustreret. (Danske jazzprofiler).
- Indeholder diskografi.
(Se 365).
 
14) Henrichsen, Børge Roger. Af jazzens billedbog. Fotos af Jan Persson. København, Palle Fogtdal, 1965. 76 sider, illustreret.
- Fotos af musikere, der har spillet i Danmark fra okt. 1964 til okt. 1965, med ledsagende tekst. Indeholder foruden fotos af en række udenlandske kunstnere også billeder af danske musikere. Den ledsagende tekst er holdt i en personlig og impressionistisk tone. Tillæg: Oversigt over årenes danske jazzmusikere i perioden 1957 til 1965.
(Se 368).
 
15) Musikkens Hvem—Hvad—Hvor: Jazz. København, Politikens Forlag, 1969. 3. udgave, 488 sider, illustreret.
— Heri biografier over danske jazzmusikere i særskilt afsnit. Endvidere diskografi over indspilninger med danske musikere i ind- og udland fra 1945 til 1969.
(Se 372).

 

 

 

Person- og sagregister

 

Registret omfatter

Forfattere til bøger om dansk jazz.
Personligheder inden for jazzen, der har forfattet væsentlige artikler.
Personer, der omtales i artiklerne.
Stikord til artiklerne (også til artiklerne i afsnittet “Personalia”).

 

Registret omfatter ikke

Personerne i afsnittet “Personalia”.
Journalister, der har forfattet artikler.

(Forkortelsen forf. foran et eller flere numre betyder, at vedkommende person er forfatter til artiklen(erne) eller bogen/bøgerne.

 

Amatørjazz 101,102,177,251,313,316,317,319,327,334,391,395,460,492,493.
Arte 473.
Asmussen, Svend forf 291,-12,113,114,115,116,340.
Avantgarde 148,150,156,158,159,l61,166,335,336 ,389,545,546,588.
Bendix, Ole forf 10.
Bentzon, Niels Viggo 328.
Bibliotek 138.
Billman, Fred forf 41.
Bonfils, Kjeld 314.
Christensen, Bernhard 56,60,293,300.
Clemensen, Poul 315.
Contemporary Jazz Quartet 335.
Dansk Jazzmusiker Forening 253,260.
Dansk Jazzunion 229.
Ehlers, Poul forf 172,267, - 337.
Elniff, Jørn 142,144.
Enqueter 5,105,125,191.
Ewans, Kai forf 25,26,27,28,29, — 303,309.
Eyben, Finn von forf 160.
Foss, Niels 310,311.
Glindemann, Ib 323,324
Goldstein, Martin forf 1
Grammofonindustri 84,86,88
Gøssel, Astrid forf 57,61, - 89,90,103,438 440,442
Henius, Bent forf 12
Henningsen, Poul 145,300
Henrichsen, Børge Roger forf 14,36,54,113,148,297. - 13,304,306
Hjulmand, Louis 321,332,333
Huset 268,277.
Hye—Knudsen, Johan 297
Hænning, Gitte 146.
Haase, Preben 308
Jam—session 100,215.
Jazzbeat 180,196,444,463,500,516,598.
Jazzforedrag 318.
Jazzhistorie 96,97.
Jazzkre(d)sen 231,233,244,245,246,247,258,275,279,473.
Johansen, Henrik forf 157, - 156.
Johansen, Richard 287.
Jørgensen, Birger forf 8,13.
Kjær, Vilfred forf 23,51,290.
K1assisk musik 2,60,145,286,313,448,461,595.
Koda 280,281.
Koncertmiljø 199,341.
Koppel, Hermann D. 293.
Krise 2,93,143,148,149,151,153,161,200,443.
Kristensen, Sven Møller forf 55,60,113,292,410, - 85,116.
Kvinder og jazz 441,490.
Labyrinten 250
Larsen, Gunnar 311
Lington, Otto forf 3, - 109,110,111,295,305.
Lyrik 135,322.
Madsen, Børge forf 89, - 90.
Magleås 252.
Magnussen, Elo 52
Mathisen, Leo forf 113,- 8,312.
Merryman, Sid 287,294,296.
Meyer, Arnvid 347.
Montmartre 243,248,259,276,278,284.
Moseholm, Erik forf 11,43,173,174,175,207,208,281,312,322,326,551,553, -9,152,176,339.
Mu1ti—Musik—Festiva1 342,344.
Musik og Lys 269,270,272,604,605.
Musiklov 205,207,208.
Musikrådet 164,205,207.
Møller, Børge J.C. forf 16.
Narkotika 181,566,567.
Nielsen, Mogens Holmegaard forf 4,5.
Nordisk big-band 203.
Olesen, Winstrup forf 24.
Olsen, Poul forf 113
Orkesterformidling 262,264,265.
Papa Bue 10.
Persson, Jan 14.
Petersen, Teddy 289.
PH se Henningsen, Poul.
Pionerer 3,25,26,27,28,29,30,31,34,38,39,426,427,450,576,578,579.
Pladebranchen se Grammofonindustri.
Pladesalg 122,165,584.
Politi se Narkotika(181).
Politik 69,72,76.
Pop 60,145.
Popularitet 83,441,561.
Prehn, Tom 335.
Projekt Hus se Huset.
Provinsen 70,74,78,81,163,236,254,261,285,299,313.
Radioen 49,53,58,59,63,70,79,80,87,94,98,117,118,119,l20,450,467,547.
Radioens Jazzklub 167,226,227,228,552.
Rasmussen, Peter 312.
Reprisen 255,257,266,267.
Restaurationsbranchen 478,498.
Rostvold, Bjarne 333.
Savery, Finn 333
Schiöpffe, William 11,23.
Skibsted, Arne 304.
Skaarup, Victor forf 1.
Slumstrup, Finn forf 273, - 337.
Støtte 169,245,246,247.
Swing 57,61,89,90,103,378,379,380,381,531,559.
Söby, Olaf forf 2.
Tchicai, John 158,151,336,341
Thomsen, Jens Schoustrup forf 9
Tuxen, Erik forf 33, - 48,68,80,?86,288,236
TV 157
Ziegler, Finn 338.
Ørsted, Niels Henning 346.
Årets jazzmusiker 422,428,447,454,483,519,524,570,590,607.