Om Forskningen

Forskningen i den danske jazzhistorie bliver tematiseret omkring musikken, dens udøvere, jazzens skiftende miljøer samt de mange jazzorganisationernes og deres betydning. Center for Dansk Jazzhistorie har deltaget i flere fællesprojekter på lokalt, nationalt  og internationalt plan. Om projekterne, (læs mere her)

Aalborg Jazzhistorie

Et flerårigt forskningsprojekt har været centreret omkring Aalborgs lokale jazzhistorie. Siden 2006 har CDJ indsamlet et righoldigt kildemateriale til det lokale jazzliv, og arbejdet har foreløbigt resulteret i to større bogudgivelser, bl.a. med inddragelse af lokale jazzmusikere og organisatorer, samt en artikel i historietidsskriftet temp (se her).

Jazz i DR

En andet forskningspublikation med udgangspunkt i Netværk for Dansk Jazzhistorie – et netværk støttet af forskningsrådet 2007-09 – har omhandlet DR’s rolle som kulturbærende, -formidlende og -producerende institution fra 1920'erne og frem til i dag. (se publikationslisten her.)

Jazz i Danmark 1950-2010

De to forskere ved Center for Dansk Jazzhistorie - Tore Mortensen og Ole Izard Høyer – har også bidraget i Politikens ’Jazz i Danmark 1950-2010', der udkom i 2011 og som blev til i et samarbejde med Finn Slumstrup, Olav Harsløf, Kjeld Frandsen, Christian Munch-Hansenb, Ole Matthiessen og Erik Raben, nærmere bestemt kapitlet om 1950'erne. Efterfølgende har CDJ arbejdet sammen med Erik Raben og hans store arbejde med den samlede danske jazzdiskografi.

Ole Izard Høyers phd: ”Living a Jazzlife”

Det Nordiske Jazzsamarbejde

CDJ indgår i et løbende samarbejde med de nationale jazzarkiver i de øvrige nordiske lande bl.a. omkring organiseringen af de tilbagevendende nordiske jazzkonferencer. 25-27. August 2009 afholdt CDJ den 8. Nordiske Jazzkonference på Aalborg Universitet.

CDJ bidrager med det danske bidrag til en kommende bog om den europæiske jazzhistorie (ed. Francesco Martinelli)

Om CDJ's Publikationer, Læs her