Dansk Jazz på 78'ere

Dansk Jazz på 78'ere

 

CDJ’s samling bygger i det væsentligste på donationer fra følgende jazzsamlere og -venner: Arnvid Meyer, Johann Emile Dændler, Jesper Hansen, Karl Emil Knudsen, Klaus Top-Jensen, Ann-Britt Mathisen, Mads Eriksen, Middelfart Museum, Mogens Østergaard, Peter Tage og Poul Særmark Thomsen.  Nedenstående registrant er udarbejdet af Niels Sjølin Frederiksen og posterne vil med tiden blive inddateret i Jazzcenterets database (AUM) på linje med den øvrige litteratur, LP’er, CD’er osv.

Størstedelen af samlingen stammer fra 1940’erne, der gerne anses for dansk jazz’ guldalder. Den er omfattende, men giver sig ikke ud for at rumme samtlige danske jazzudgivelser. Registranten dækker et tidsrum fra 1925 til 1956, hvor vinylpladen begynder at fortrænge acetatpladen.

Donationerne har i flere tilfælde også indeholdt plader med musik, der snarere har kunnet henregnes til revy, underholdning, mm. Det har været vanskeligt i sådanne tilfælde at afgøre, om pladen skulle inkluderes i jazzsamlingen eller ej. Et skøn, måske ikke helt konsekvent, har været, at hvis pladen har medvirken af jazzmusikere eller har jazztræk på sig, så er den kommet med. De øvrige plader findes stadig i arkivet, hvis andre musikinteresserede skulle komme på banen.

Selvom pladerne indeholder jazz med danske musikere, vil man rundt om i samlingen finde tidlige indslag med amerikanske gæstesolister, og andre plader med deltagelse af svenske og norske musikere. I den forbindelse er det værd at huske på, at nogle danske musikere under besættelsen drog over Sundet til Sverige og at prominente danske musikere gæstede Sverige i årene efter 2. verdenskrig.

Man bedes bemærke, at Jazzcenteret også har en særskilt Svend Asmussen-samling, der simpelthen er et udtog af nærværende ”Dansk Jazz 78’ere”. Ligeledes råder Jazzcenteret over ”Leo Mathisen Collection”, som har tilhørt den danske swingmusiker, og som stammer fra datteren Ann-Britt Mathisen. Den del af donationen, der indeholder plader med Leo Mathisen selv, er indregistreret i Jazzcenterets 78’er samling med angivelse af proveniens.

Udarbejdet af Niels Sjølin, 2018.

Liste over “Danske Jazz 78’ere” 

Liste over Leo Mathisens samling af 78'ere 

Liste ove Svend Asmussen på 78'ere