Dændlers pladesamling

Johann Emile Dændlers pladesamling

Johann Emile Dændler, skribent m.m. født d. 8. november 1911 i København (d. 2006). Som formand og sekretær primus motor i Dansk Jazzmusikerforening fra begyndelsen i 1931, desuden forfatter til jazzartikler i en række blade. 1937-45 indspilningstekniker hos Skandinavisk Grammofon. Amatørtrompetist og –trommeslager i Medico Band og Jazzmusikerforeningens orkester. (fra Erik Wiedemann bd.2)*:

Dændler var en vigtig figur i debatterne om jazzen i 1930erne og dertil en flittig foredragsholder og debattør. Han var en af bagmændene bag jazzoratoriepladerne fra 1934. Fra 1937 var han lydmand og skar alle danske HMV, Odeon og Columbia plader plus en del andet frem til 1945.

Erik Wiedemann skriver bl.a. om ham (EW bd.1):

I et tilbageblik siger Dændler at "et som vi troede dengang, at jazzen kunne vinde almindelig udbredelse og man f.eks. bare kunne få dansemusikken til at få jazzpræget, det nåede vi jo altså aldrig, og dem der fattede det og var interesserede i det, det var en lille akademisk kreds." Alligevel bør denne indsats ikke underkendes. Man fik for første gang mobiliseret danske jazzinteresserede og vel også forøget deres antal, man fik formidlet oplysning om jazzmusik, man fik arrangeret seriøse jazzkoncerter med hovedvægt på danske værker, herunder jazzoratorierne, og man fik iværksat en pædagogisk aktivitet, som ikke kendes tilsvarende i andre lande. Det var ikke så lidt.

Morten Hein, som har doneret de gamle 78’ere til CDJ, skriver om samlingen:

"Som enkelt plader er der ikke meget at komme efter, men helheden er efter min mening rasende interessant, fordi den giver en ganske anden indfaldsvinkel til Jazz dengang end den vore sædvanlige forestillinger giver. Det svarer lidt til at læse i Lingtons: Jazz skal der til fra 1941 eller Goldstein og Skaarups Jazz fra 1934."

Dændlers pladesamling består af:

Pladeselskab

Antal Plader

His Masters Voice 123
Columbia 46
Brunswick 20
Parlophone 19
Decca 15
Odeon 17
Victor  8
Regal 5
Diverse selskaber 8
Testplader 5
I alt 266

 
* Wiedemann, Erik, "Jazz i Danmark - i tyverne, trediverne og fyrrerne", 3 bind, Gyldendal 1981