De Tre Store

"De tre store"

Wiedemann, Tage og Knudsen

Den danske jazzkritiker Erik Wiedemanns samling blev den første af de i alt tre samlinger der udgør grundstammen i centrets arkiv. Wiedemann-samlingen består af ca. 6.200 fonogrammer og et antal bøger, der er placeret på Det Kongelige Bibliotek. CDJ erhvervede sig fonogramsamlingen i 2002 med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond, Spar Nord Fonden, Det humanistiske fakultet, AAU og Aalborg Universitet.

Peter Tages samling bestående af ca. 7.500 fonogrammer og 1.300 bøger blev købt af CDJ i 2004 med støtte fra det daværende Institut for Musik og Musikterapi, Det Obelske Familiefond, Spar Nord Fonden og Aalborg Universitet. Den tidligere “Hot og Sweet” vært Peter Tage har endvidere doneret sit båndarkiv med radiooptagelse r/udsendelser til centret. Om båndsamlingen se under særsamlinger.

Den seneste samling CDJ har erhvervet sig og dermed manifesteret sin position som væsentlig jazzarkiv i Europa er Karl Emil Knudsens “The Jazz Media Collection”. Med sine ca. 70.000 enheder inden for fonogrammer, litteratur, fotografier og audiovisuelt materiale er “The Jazz Media Collection” den største af de tre samlinger centret besidder. Karl Emil Knudsens samling ejes i fællesskab med Det Kongelige Bibliotek og er erhvervet med støtte fra Det Obelske Familiefond, Nordjyllands Universitets Fond og Spar Nord Fonden.