nyhed

Bevilling til CDJ - Center for Dansk Jazzhistorie

Lektor Tore Mortensen, CDJ - Center For Dansk Jazzhistorie er af Det Obelske Familiefond bevilliget kr. 100.000,-.

Lagt online: 30.05.2011

Bevillingen er støtte til indkøb af Jan Perssons samling af jazzfotos, nærmere bestemt ca. 12.000 af de væsentligste fotos, der er digitaliseret, bearbejdet og annoteret af Jan Persson gennem de sidste 5-6 år. Planen er at gøre den unikke samling tilgængelig på CDJ's hjemmeside, ligesom materialet skal indgå i fremtidige formidlingsprojekter i form af udstillinger og installationer samt bog- og CD-udgivelser.


Jan Persson, jazzen og den danske kulturarv

Jan Persson har vceret aktiv freelancefotograf pa de danske musikscener siden 1963, og han er i dag internationalt anerkendt som en af de allerfineste europæeiske jazzfotografer. Hans euvre udg(llr i dag den største samling af jazzfotos af en og samme fotograf igennem en længere årrække, næsten 50 år. Jan Perssons jazzfotos er et stykke dansk kulturarv og udgør en af de vigtigste visuelle kilder til den danske jazzhistorie og dens miljøer, fra de klassiske ar i det gamle Jazzhus Montmartre i St. Regnegade, det nye Montmartre i Nørregade, Copenhagen Jazzhouse, Huset i Magstræde, de store koncertscener samt diverse radio- og tv-studier. I dag pryder Perssons fotos mere end 1000 pladecovers, han har udgivet adskillige bøger herhjemme, ligesom hans fotos optræder i musikudgivelser og fotobøger fra hele verden.