nyhed

CDJ har fået en Støtteforening

Kontingent: kr. 350,- (studerende kr. 100,-). Kontonummer: 9280 4585924585.

Lagt online: 02.11.2015

Skal Center for Dansk Jazzhistorie lukke og slukke – eller blot flytte

På grund af de store besparelser inden for den offentlige sektor har man på Aalborg Universitet besluttet ikke at længere yde fuld økonomisk støtte til Center for Dansk Jazzhistorie fra 2016.

Dette betyder reelt en lukning af Jazzcentret, hvis der ikke forinden kan tilvejebringes andre midler til drift.

Med en samling på ca. 60.000 grammofonplader, 20.000 CD’er, 4000 bøger, 1500 Videoer, 16mm film, kassettebånd, noder, avisudklip, scrapbøger, interviews m.m., er CDJ et af de største jazzarkiver i Europa
CDJ råder desuden over Jan Persson’s fantastiske jazzfotos, som dækker hele den danske jazzscene fra 1960 til i dag. Disse fotos er i dag tilgængelige for offentligheden online på: www.janperssoncollection.dk

Inden for området dansk jazzhistorie indtager CDJ i dag en særposition med henblik på at skabe en synlig synergi mellem forskning og undervisning samt kulturbevaring og kulturformidling af dansk jazzhistorie.

CDJ er i dag den eneste institution i Danmark, som står for en aktiv indsamling, registrering og formidling af kildematerialer der vedrører dansk jazz (vi modtager jævnligt samlinger fra danske jazzmusikere og jazzfolk), og således er med til at bevare en væsentlig del af den danske kulturarv.

Centret har af en lokal ejendomsinvestor fået stillet en særdeles velegnet bygning til rådighed og vi har i CDJ mange sjove og relevante ideer og projekter for fremtiden, som vi gerne vil i gang med så hurtigt det kan lade sig gøre

Vi vil arrangere småkoncerter og musikertalks mellem reolerne, vise jazzfilm fra vores store samling, holde causerier og foredrag med og om jazzmusikere, lave introduktion til jazzmusikken for børn og unge, være aktive omkring den Blå Festival, etablere en jazz-netradio med vore mange sjælne lydoptagelser (koncertoptagelser, Peter Tages Hot og Sweet udsendelser, Musikerinterviews o.l).

Alt dette kan vi og vil vi gerne. Det eneste der mangler er 500.000 -700.000 kr. om året.

Og her er det at I har en mulighed for at hjælpe. Vi mangler sponsorer – store eller små – der økonomisk vil være med til at bevare dette unikke Center, og være med til at bevare en ikke uvæsentlig del af den danske kulturarv.
 


Else Egeberg email: else@cgs.aau.dk tlf: 99409113 mobil: 40985460
Tore Mortensen email: tore@cgs.aau.dk tlf: 99409104 mobil: 60711804

Center for Dansk Jazzhistorie, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg
Konto: Spar Nord reg.nr.: 9280 kontonr. 4585 92 4585