nyhed

John Tchicai Collection

Lydfiler er nu digitaliseret

Lagt online: 07.02.2020

 

Arbejdet med at digitalisere lydfilerne i Jazzcentrets John Tchicai Collection er nu slut. Ca. 500 optagelser/koncerter på spolebånd, kasettebånd, DAT-bånd og CD'erer nu overspillet til WAV-filer, som er tilgængelige her på Jazzcentret. De mange optagelser er optaget over en 40-årig periode, fra 1970 til 2010, herhjemme, men også fra Tchicais mange koncerter over hele verden, Frankrig, USA, Japan, Polen, Tyskland, Holland osv. Endnu venter der et større arbejde forude med at digitalisere Johns store samling af film- og VHS-bånd.
Overspilningen af lydfilerne er foretaget af en af Jazzcentrets mange frivillige medarbej-dere, Kim Vilstrup.